Αυξάνονται κατά 10% από 1/1/24 οι κρατικές ενισχύσεις στην Δυτική Μακεδονία

4 Min Read
The Commissioner of Cohesion and Reforms Elisa Ferreira speech during her meeting with stakeholders for JTP of Western Macedonia, in Kozani on October 1, 2021.

Η Κομισιόν ενέκρινε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων 2022-2027

Την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027 για την Ελλάδα. Η τροποποίηση αυτή προβλέπει αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου λόγω μείωσης του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αυτές.

- Advertisement -

Τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης θα αυξηθούν ως εξής: 

  1. από 40% σε 50% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στο Νότιο Αιγαίο και 
  2. από 50% σε 60% των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Κρήτη και τη Δυτική Μακεδονία. 

Ο τροποποιημένος χάρτης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει αριθμό SA.109322 και αναμένεται να δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό από την στιγμή που διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

Να σημειωθεί ότι στις 6 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή ενέκρινε τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα για την περίοδο 2022-2027 και στις 14 Ιουλίου 2022 ο χάρτης αυτός τροποποιήθηκε με σκοπό την αύξηση της έντασης των ενισχύσεων για εδάφη που έχουν ταυτοποιηθεί ως χρήζοντα στήριξης από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Στις 30 Μαΐου 2023, η Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με πιθανή ενδιάμεση επανεξέταση των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία. Έτσι, φτάσαμε την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στην συγκεκριμένη απόφαση που προβλέπει την αύξηση των ενισχύσεων.

Τι είναι οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις (ΚΓΠΕ)

Οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή στις 19 Απριλίου 2021 και τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις πλέον μειονεκτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες για να καλύψουν την υστέρηση και να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία — στόχοι συνοχής που βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσης. Παρέχουν επίσης αυξημένες δυνατότητες στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεταβατικές ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, ώστε να συμβάλλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, οι αναθεωρημένες ΚΓΠΕ διατηρούν ισχυρές διασφαλίσεις προκειμένου να αποτρέψουν τα κράτη μέλη από τη χρήση δημόσιου χρήματος για την ενθάρρυνση της μετεγκατάστασης θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, κάτι που είναι ουσιώδες για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Ο περιφερειακός χάρτης της Ελλάδας καθορίζει τις ελληνικές περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Ο χάρτης καθορίζει επίσης τις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης στις επιλέξιμες περιφέρειες. Η ένταση της ενίσχυσης είναι το μέγιστο ποσό κρατικής ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο, και εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών.

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων ΚΓΠΕ, Η Δυτική Μακεδονία είναι μια από τις περιφέρειες που καλύπτουν το 82,34% του πληθυσμού της Ελλάδας και είναι επιλέξιμη για περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις. Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες για επενδύσεις μικρών επιχειρήσεων, για τις αρχικές επενδύσεις τους με επιλέξιμες δαπάνες έως 50 εκατ. ευρώ.

Με την επικαιροποίηση του χάρτη και την έκδοση της απόφασης, η ενίσχυση των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στην Δυτική Μακεδονία θα αυξηθεί από 50% σε 60%.

Adjacent mines during the visit of the The Commissioner of Cohesion and Reforms Elisa Ferreira, in Kozani on October 1, 2021.

Σωκράτης Μουτίδηςwww.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση