Δ.Ε. Ελλησπόντου: Στο πρώην Δημαρχείο Κοιλάδας οι αιτήσεις για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για την παραγωγή τσίπουρου

1 Min Read

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές της Δημοτικής Ενότητας Ελλησπόντου, ότι μπορούν να κάνουν την αίτηση αμπελοκαλλιεργητή και να παραλάβουν την βεβαίωση, στο πρώην Δημαρχείο, που βρίσκεται στην Κοινότητα Κοιλάδας.

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η αναγραφή του αριθμού του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. στην αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, ενώ για το σχετικό έλεγχο απαιτείται:

- Advertisement -
  • για το ιδιοκτησιακό καθεστώς η προσκόμιση:
  • αποσπάσματος κτηματολογίου ή
  • αντιγράφου Ε9 (να αναγράφεται στην στήλη ‘’λοιπές δενδροκαλλιέργειες’’ και όχι στις μονοετείς) ή
  • τίτλου ιδιοκτησίας

 

  • για την πιστοποίηση καλλιέργειας αμπελώνα η προσκόμιση:
  • βεβαίωσης αμπελουργικού μητρώου (εάν υπάρχει) ή
  • αντίγραφο τελευταίας δήλωσης ΟΣΔΕ (εάν υπάρχει) ή
  • οτιδήποτε πιστοποιεί την ύπαρξη αμπελώνα

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγκαίρως τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω έκτακτων μέτρων COVID.

Για οποιαδήποτε κάθε ερώτηση και απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 2461353004.

 

 

Μοιραστείτε την είδηση