Δημοσκόπηση για το ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Δυτική Μακεδονία

3 Min Read

Ζητούμενο το πόσο γνωρίζει ο πολίτης το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο της πολιτικής συνοχής

Μπορεί το αρκτικόλεξο ΕΣΠΑ να είναι γνωστό στην πλειοψηφία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας όμως δύσκολα θα συναντήσει κανείς μη εμπλεκόμενο που να γνωρίζει τι σημαίνουν τα τέσσερα αρχικά. Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, είναι από τα γνωστότερα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στην πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυστυχώς η πλειοψηφία των αυτοδιοικητικών το αντιμετωπίζει σαν μια «ανοιχτή βρύση πόρων» και όχι ως αναπτυξιακό εργαλείο για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ποιότητας ζωής κ.α.

Τις ημέρες αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από εταιρεία δημοσκοπήσεων που στόχο έχει να αποτυπωθεί η εικόνα που έχουν οι πολίτες της περιοχής για το ΕΣΠΑ και την πολιτική συνοχής. Από τις σελίδες του «Χ» έχουμε αναφέρει πολλάκις πως δυστυχώς πολύ λίγα γνωρίζουμε για την πολιτική συνοχής που τόσα συνεισφέρει στην ζωή μας. Ωστόσο η ευθύνη δεν είναι αποκλειστικά των πολιτών αλλά και των αρμόδιων γραφείων που χρησιμοποιούν λάθος επικοινωνιακή στρατηγική και περισσότερο μπερδεύουν παρά διευκολύνουν τον πολίτη να μάθει.

Η έρευνα για το πόσο και αν γνωρίζει ο πολίτης το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα αυτό της περιόδου 2014 – 2020, πραγματοποιείται από εταιρεία δημοσκοπήσεων με έδρα την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια έρευνα που στόχο έχει να αποτυπώσει την εικόνα της κοινωνίας σχετικά με την πολιτική συνοχής και την σχέση της με αυτή, αφού οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν και στο κατά πόσο γνωρίζουν κάποιον ή κάποια στο ευρύτερο περιβάλλον τους που χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Αρχικά ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει για το αν γνωρίζει το ΕΣΠΑ και πόσο καλά γνωρίζει την πολιτική συνοχής. Σε μια σειρά ερωτήσεων με κλίμακα από το 0 έως το 5 ερωτάται πόσο σημαντικό πιστεύει ότι είναι για την χώρα, για την Δυτική Μακεδονία, για αυτόν προσωπικά και την οικογένειά του και για μια σειρά τομέων της οικονομίας. Ειδική μνεία γίνεται για την ανεργία και το κατά πόσο πιστεύει ότι η πολιτική συνοχής μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας στην περιοχή.

Στη συνέχεια, ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει για το από που έχει ενημερωθεί για το ΕΣΠΑ και έργα που έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή (πινακίδες σήμανσης, διαδίκτυο κλπ). Το κομμάτι της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, φαίνεται πως έχει σημαντική θέση στην έρευνα αφού γίνονται ερωτήσεις σχετικές με την πηγή της πληροφόρησης και τον ρόλο που μπορεί να έχει σε αυτό η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Τέλος, ο ερωτώμενος μπορεί να κάνει προτάσεις που θεωρεί πως η πληροφόρηση για το ΕΣΠΑ και την πολιτική συνοχής θα μπορούσε να βελτιωθεί καθώς και για το αν γνωρίζει το ΕΣΠΑ της τρέχουσας περιόδους 2021 – 2027.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση