Εγκρίθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΚ – Στο τραπέζι οι προβλέψεις για το μέλλον της την επόμενη δεκαετία

7 Min Read

Με ευρεία πλειοψηφία και μετά από μια πεντάωρη διαδικασία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Κοζάνης για το 2019 που διατηρεί σταθερά τα τιμολόγιο ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης με παροχή κινήτρου έκπτωσης 10% για εμπρόθεσμη πληρωμή(ύδρευση και αποχέτευση) καθώς και επέκταση του Κοινωνικού Τιμολογίου. Την πρόταση του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλου Λάκης Γκούμας και Βάγια Δινοπούλου ενώ λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νίκος Πλεξίδας και Ελπίδα Κοιμτσίδου.

Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στα θετικά μέτρα για τους καταναλωτές σημειώνοντας πως στόχος είναι η επιβράβευση των συνεπών καταναλωτών που στηρίζουν την επιχείρηση αλλά  και η βελτίωση της ρευστότητας.

- Advertisement -

«Είναι πολύ θετικό πως το 2018 για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπήρξε μεγάλη μείωση στο ρυθμό αύξησης των ανείσπρακτων οφειλών, ένα θετικό δείγμα για το μέλλον της ΔΕΥΑΚ. Είναι ευθύνη μας να εξασφαλίζουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε η επιχείρηση να μπορεί να δρα και να εξασφαλίζει καλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες».

Ο Λάζαρος Μαλούτας ανέφερε πως τα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΚ προδιαγράφουν ένα μέλλον δυσοίωνο για την επιχείρηση. «Οι υποχρεώσεις προς τη ΔΕΥΑΚ συσσωρεύονται , οι περαιτέρω δαπάνες κόστη επιβαρύνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ, συνεπώς το μέλλον προδιαγράφεται επισφαλές για τις επικείμενες επενδύσεις. Η διατήρηση του 80% θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Η έκπτωση του 10% είναι άνευ αντικειμένου και φυσικά δεν αντισταθμίζει το 80% (250.000 έναντι 1,5εκ.ευρώ). Η επιφύλαξη μου κυρίως είναι ότι η έκπτωση αφορά μόνο την ύδρευση και μόνο όσους δεν χρωστούν στην τηλεθέρμανση».

Για «αμαρτωλή» ΔΕΥΑΚ  έκανε λόγο ο Γιάννης Δεληγιάννης. «Η τιμολογιακή πολιτική παρατείνει παράνομα το ειδικό τέλος του 80% επί της αξίας του νερού, η ΔΕΥΑΚ δεν έχει βρει από το 2008 που χάνεται και δεν τιμολογείται το 62% του νερού, μας έχει φορτώσει με 9,5εκ. ευρώ λόγω της ασυνέπειας πληρωμής από τη ΔΕΗ και έρχεται να μας χωρίσει σε συνεπείς και ασυνεπείς για να φορτώσει με 280.000 ευρώ στους ασυνεπείς. Όλο αυτό το σύστημα τελειώνει με τη σύμβαση της ΔΕΥΑΚ με τη ΔΕΗ για παροχή θερμικής ενέργειας, που ενώ λέγεται οχταετής καλύπτει το 2013-2020, άρα ισχύσει μόνο για 2 χρόνια. Όλα αυτά μας οδηγούν πως η δημοτική αρχή είναι συνώνυμο του λαϊκισμού».

Ο Κώστας Κύργιας υποστήριξε πως θα πρέπει να υπάρξει κατάργηση του 80% και αντισταθμιστικά οφέλη για τα χωριά καθώς η Κοζάνη έχει το αγαθό της τηλεθέρμανσης.

Εν αντιθέσει με άλλες χρονιές που το κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν σε ανάλογες περιπτώσεις το ζήτημα της διατήρησης ή μη του Ειδικού Τέλους του  80% επί της κατανάλωσης για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αυτή τη φορά κυριάρχησε το μέλλον της επιχείρησης καθώς παρουσιάστηκε μελέτη κόστους οφέλους της ΔΕΥΑΚ για την περίοδο 2019-2028.

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΔΕΥΑΚ από την εξέλιξη των μεγεθών προκύπτει:

       – Αδυναμία της εκμετάλλευσης ύδρευσης όχι μόνο να συνεισφέρει στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων, εντός της συγκεκριμένης περιόδου 10 ετών, παρά την επιβολή του ειδικού τέλους του άρθρου 11 του ν.1069/1980, αλλά αδυναμία να καλύψει και τις λειτουργικές της ανάγκες, παραβαίνοντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Βέβαια είναι γνωστό και από τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων ετών ότι είναι ελλειμματική η εκμετάλλευση της ύδρευσης – αποχέτευσης και τα όποια κενά τόσο σε επίπεδο λειτουργικό όσο και επενδυτικό καλύπτονται από την πλεονασματική εκμετάλλευση τηλεθέρμανσης. Απλά η συγκεκριμένη κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται, αλλά αντίθετα είναι παραπάνω από βάσιμες οι πιθανότητες, αν δεν υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής, τις οποίες και ο νόμος σήμερα επιβάλει, να επιδεινωθούν περαιτέρω, θέτοντας μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης.   

   – Αδυναμία δανειοδότησης, της εκμετάλλευσης ύδρευσης – αποχέτευσης για την υλοποίηση έργων, δεδομένης της ελλειμματικής της λειτουργίας και την βέβαιη επιδείνωση αυτής, από τόκους νέων δανείων.

 – Δυνατότητα, κάλυψης του 50% της ίδιας συμμετοχής για την κατασκευή των έργων τηλεθέρμανσης, εντός της συγκεκριμένης περιόδου, το υπόλοιπο 50% θα προέλθει από νέα δάνεια. Βέβαια αυτό θα συνέβαινε, αν η πλεονασματική λειτουργία της τηλεθέρμανσης, η οποία βαίνει μειούμενη, δεν καλύψει την ελλειμματική λειτουργία ύδρευσης. Κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό γιατί η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, η οποία λειτουργεί παράλληλα και τις δύο εκμεταλλεύσεις, με όποια πλεονεκτήματα συνεπάγεται αυτό (π.χ. μειωμένο κόστος κοινών δαπανών), από όλους τους τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, Δημόσιο, κ.τ.λ.), αντιμετωπίζεται ως μία οντότητα, όπως τυπικά είναι.

– Φαντάζει αναπόφευκτη η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής της εκμετάλλευσης τηλεθέρμανσης, στο σύντομο μέλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εξωγενώς αυξανόμενες δαπάνες της.

– Η υλοποίηση των σχεδιαζόμενων έργων της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, εντός της συγκεκριμένης περιόδου, μπορεί να είναι ρεαλιστικός στόχος στο ενδεχόμενο που οι εκπτώσεις στην δημοπράτηση των έργων το επιτρέψουν, το διαφαινόμενο κενό αγγίζει τα -19.082.906€. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επανεξεταστεί ο χρονικός προγραμματισμός αυτών προκειμένου να προσδιοριστούν τα έργα που θα υλοποιηθούν μετά την εξεταζόμενη περίοδο.

 Η προσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης είναι επιβεβλημένη από την νομοθεσία, η οποία περιορίζει τα περιθώρια παρέκκλισης. Είναι δεδομένο ότι ακόμα και όταν η τιμολογιακή πολιτική της ύδρευσης – αποχέτευσης, εναρμονιστεί με την υφιστάμενη νομοθεσία, το κενό συνεισφοράς για την κάλυψη των ίδιων πόρων στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδιαζόμενου επενδυτικού προγράμματος της εκμετάλλευσης θα πρέπει να καλυφθεί από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης τηλεθέρμανσης, επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή.   

Το ζήτημα αυτό αναμένεται να ανεβεί ψηλά στην προεκλογική ατζέντα καθώς η ΔΕΥΑΚ προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες και αγαθά στους πολίτες.

Μοιραστείτε την είδηση