Επίσκεψη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης σε Διευθυντικά στελέχη του έργου του Διαδραστικού Αγωγού Φυσικού Αερίου Trans Adriatic Pipeline- TAP

7 Min Read

Επίσκεψη σε Διευθυντικά στελέχη του έργου του Διαδραστικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
Trans Adriatic Pipeline- TAP πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, κ. Νικόλαος Σαρρής, συνοδευόμενος από μέλη της Διοίκησης, προκειμένου να συζητήσουν θέματα συνεργασίας και να επιδώσουν τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για την από κοινού προώθηση ενεργειών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης. Η επιστολή με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι Κύριoι,
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης αποτελεί το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της Δυτικής Μακεδονίας με 13.000 μέλη από όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της περιοχής. Εξαιτίας αυτού ασκεί την προεδρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας το οποίο συστήθηκε πρόσφατα στα πλαίσια του νέου νόμου για τα Επιμελητήρια. Αποτελεί δε πρόδρομο της δημιουργίας ενός Περιφερειακού Επιμελητηρίου στο οποίο θα ενσωματωθούν όλα τα υπόλοιπα ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίος επιχειρηματικός φορέας για ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Όπως γίνεται αντιληπτό σε αυτό το νέο φορέα το Επιμελητήριο Κοζάνης θα έχει κυρίαρχο ρόλο.

Η νέα διοίκηση του Επιμελητηρίου επιθυμεί στρατηγικής φύσεως συνεργασίες προς όφελος εκατέρωθεν των μερών. Πρόθεσή μας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η τοπική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να προκύψει και μέσα από τη σύναψη ισχυρών συνεργασιών, όπως ο Τ.Α.P.. Για το λόγο αυτό η μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία καθίσταται αναγκαία και ίσως επιβεβλημένη στο βαθμό που όλοι μας εκφράζουμε πραγματικό ενδιαφέρον για τις τοπικές μας κοινωνίες.

- Advertisement -

Με τις πρώτες αυτές σκέψεις παραθέτουμε ένα σύνολο προτάσεων δομημένων σε τρεις κατηγορίες. Οι προτάσεις αυτές μπορούν να ωριμάσουν περαιτέρω ώστε ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης στηρίζοντας τη μετάβαση της τοπικής κοινωνίας προς τη μεταλιγνιτική περίοδο. Η συμμετοχή σας στην από κοινού υλοποίηση μέρους ή του συνόλου των προτάσεων που ακολουθούν, αλλά και όσων επιπλέον έχετε να μας προτείνετε θα καταδείξει, προς τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, αλλά και το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, το πραγματικό ενδιαφέρον μίας διαχρονικής και αλληλέγγυας συνύπαρξης με αμοιβαίο όφελος.

Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Ι.α. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
• Σχεδίαση διαδραστικού προγράμματος ενημέρωσης της επιχειρηματικής κοινότητας

• αλλά και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της για τα οφέλη του φυσικού αερίου μέσω των μαθητών των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης.
• Συμμετοχή του T.A.P. ως εκθέτη στην ετήσια εμπορική έκθεση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την περαιτέρω προβολή της εταιρίας στην τοπική κοινωνία μέσα και από διάφορες δράσεις (π.χ. ημερίδα) στα πλαίσια της έκθεσης.

Ι.β. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
• Δημιουργία θεματικού πάρκου ενέργειας σε έκταση 100 στρεμμάτων περίπου στην βόρεια είσοδο της Κοζάνης (τοπική κοινότητα Κοίλων) στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Το πάρκο αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπό την εποπτεία του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας μέτοχοι του οποίου είναι: α) Το Επιμελητήριο Κοζάνης, β) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, γ) ο Δήμος Κοζάνης, δ) η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ. ΑΕ), ε) το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, στ) το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας. Στο πάρκο αυτό μπορούν να παρουσιάζονται σε επιδεικτική διάσταση όλες οι μορφές ενέργειας (λιγνιτική, φωτοβολταϊκή, αιολική, φυσικό αέριο κλπ.) με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται απόλυτα αντιληπτά τα πλεονεκτήματα της περιοχής ως ενεργειακός κόμβος ακόμη και στη μεταλιγνιτική εποχή. Το πάρκο μπορεί να είναι επισκέψιμο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και οι φοιτητές του τμήματος ενεργειακών πόρων να διεξάγουν ακόμη και τις πτυχιακές τους εργασίες σε αυτό. Οι παρακείμενες εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου μπορούν να φιλοξενούν τους επισκέπτες προβάλλοντας βίντεο και δραστηριοποιώντας τους μέσα από διαδραστικές εφαρμογές με θέμα της ενέργεια. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής μπορεί να υποστηριχθεί και από άλλους φορείς (π.χ. Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΕΗ ΑΕ κλπ.)
• Καθιέρωση Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ενέργειας ανά δύο (2) έτη στο χώρο του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Ο Τ.Α.P. σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, το ΑΕΙ και το ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αλλά και του Υπουργείο Ανάπτυξης θα μπορούσαν να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν το 1ο συνέδριο Ενέργειας ώστε να καταστεί θεσμός στα ενεργειακά πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Στα πλαίσια του συνεδρίου μπορούν να προγραμματιστούν παράλληλες επισκέψεις σε λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα της περιοχής αλλά και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του T.A.P.. Το συνέδριο αυτό θα μπορούσε να θέτει σε προβληματισμό τις γενικότερες πολιτικές ενέργειας της Ευρώπης στα θέματα ενέργειας και η Ε.Ε. θα μπορούσε να έχει ένα χώρο στον οποίο θα λειτουργούν επιδεικτικά οι ανωτέρω μορφές ενέργειας ακόμη και σε ερευνητικό επίπεδο με χρηματοδότηση πτυχιακών & μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών της Ε.Ε.

Ι.γ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
• Παροχή ενός λεωφορείου 20 θέσεων στο Επιμελητήριο – Εκθεσιακό Κέντρο με σκοπό τη μετακίνηση επιχειρηματιών, εκθετών, συνέδρων κλπ. στα πλαίσια επιχειρηματικών αποστολών, επιχειρηματικών εκθέσεων, συνεδρίων, φιλοξενίας και περιήγησης δημοσιογράφων με σκοπό την προβολή – προώθηση της περιοχής,
• Οικονομική στήριξη, σε ετήσια βάση, 4 πτυχιακών & 2 μεταπτυχιακών εργασιών του ΑΕΙ & του ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για περίοδο 5 ετών τουλάχιστον, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κοζάνης, το ερευνητικό έργο των οποίων μπορεί να καταλήγει σε προϊόν ή καινοτομία ή βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την ευρεία ή τη στενή έννοια στο χώρο της ενέργειας.
• Οικονομική και τεχνική στήριξη του Επιμελητηρίου στην καθιέρωση ετήσιων βραβείων Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία και με άλλους φορείς (π.χ. ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Οικονομικό Επιμελητήριο κλπ.) ώστε να καλλιεργηθεί κουλτούρα Αριστείας και καλών επιχειρηματικών πρακτικών (βραβεία: εξωστρέφειας, Καινοτομίας, Εργασιακών συνθηκών, Εταιρικής Ευθύνης και Ανάπτυξης).

• Οικονομική στήριξη 50.000€ για ενεργειακή αναβάθμιση του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και δημιουργία μόνιμης έκθεσης – παρουσίας του T.A.P. στον εκθεσιακό χώρο προβολής και παρουσίασης των τοπικών – παραδοσιακών προϊόντων της περιοχής με παράλληλη ενημέρωση των επισκεπτών για τα οφέλη του T.A.P. στην περιοχή από καταρτισμένους ανθρώπους του Επιμελητηρίου και μετονομασία της αίθουσας σε αίθουσα ‘’T.A.P.’’ καθώς και παραχώρηση στην εταιρεία σας μόνιμο χώρο στις εγκαταστάσεις μας έτσι ώστε να τον χρησιμοποιείτε για τις δικές σας συναντήσεις με άλλες εταιρείες και φορείς.

Για την προσοχή σας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη δική σας ανταπόκριση».

Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Κοζάνης
Νικόλαος Σαρρής.

________________________________________

Μοιραστείτε την είδηση