Γ. Μητλιάγκας: Nα έρθει συντονισμένα στο ΕΒΕ η αντίδραση των τοπικών ΚΕΚ

3 Min Read

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης απάντησε στον «Χ» για τους όρους του προγράμματος 1,6 εκ ευρώ

«Εδώ είμαστε να ακούσουμε τις διαμαρτυρίες όλων όσων θεωρούν ότι θίγονται» είπε μιλώντας στον «Χ» ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης Γιάννης Μητλιάγκας, σχετικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στην προκήρυξη ανάθεσης κατάρτισης ανέργων με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το θέμα που δημοσίευσε ο «Χ» στο φύλλο της 30ης Αυγούστου και υπογράφει ο Γιάννης Κωσταρέλλας, αποκαλύπτει πως οι όροι του προγράμματος στην ΠΕ Κοζάνης για την ανάθεση σε ανάδοχο για την κατάρτιση 500 ωφελούμενων ύψους 1,6εκ. ευρώ από το ΕΒΕ Κοζάνης, κάνουν αδύνατη τη συμμετοχή των τοπικών επιχειρήσεων των επαγγελματιών του κλάδου της κατάρτισης αλλά μεγαλοεπιχειρήσεις, κυρίως της πρωτεύουσας, που μπορούν να «χτυπήσουν» ένα τέτοιο πρόγραμμα.

«Καταρχάς θα έλεγα πως πρόκειται για ένα ορθολογικό δημοσίευμα και εφόσον παρουσιάζεται αυτή η αντίδραση από τους επαγγελματίες της κατάρτισης της περιοχής, καλό θα είναι να εισπράξει το Επιμελητήριο την αντίδραση αυτή οργανωμένα και συντονισμένα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την αλλαγή των όρων στην επόμενη φάση και να συμπεριληφθούν και αυτές οι επιχειρήσεις ως πρωταγωνιστές και όχι ως υπεργολάβοι» είπε στον «Χ» το μεσημέρι της Τετάρτης ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης Γιάννης Μητλιάγκας.

Ο ίδιος ανέφερε πως είναι γνώστης του «προβλήματος» τονίζοντας όμως πως το ΕΒΕ Κοζάνης μπορεί να έβγαλε τους όρους του προγράμματος αλλά αυτοί είχαν την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ (Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση).

«Θεωρώ πως η συγκεκριμένη διαδικασία θα έχει σε κάθε περίπτωση προσφυγές από κεντρικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Εμείς σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα προστασίας και βοήθειας των μελών μας» πρόσθεσε ο κ. Μητλιάγκας.

Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες και επαγγελματικές δεξιότητες, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε άνεργους ωφελούμενους, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Οι 500 επιλεγέντες ωφελούμενοι θα λάβουν τις συμβουλευτικές αυτές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 6 εξατομικευμένες συνεδρίες και 2 ομαδικές συνεδρίες, Οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 400 εκπαιδευτικών ωρών (160 ώρες Οριζόντιες δεξιότητες και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ και 240 (2 Χ 120) εκπαιδευτικές ώρες σε πράσινες και ψηφιακές επαγγελματικές δεξιότητες (εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται 200 ώρες πρακτικής άσκησης.

Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης κάθε ωφελούμενος ο κάθε ωφελούμενος θα συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε ένα εκ των δύο Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Αντικειμένων τα οποία αποτελούν έκαστο Θεματικό Αντικείμενο. Τα αντικείμενα κατάρτισης θα αφορούν σε ανάπτυξη δεξιοτήτων που συνδέονται με την Ψηφιακή και Πράσινη Οικονομία (Digital & Green Skills), τη Δίκαιη Μετάβαση, αλλά και με οριζόντια θέματα (soft skills).

Σωκράτης Μουτίδης

Μοιραστείτε την είδηση