Γεωργία Ζεμπιλιάδου: Πού πήγαν τα λεφτά για τη φτώχεια κ. Καρυπίδη; Το Υπ. Εργασίας ζητά να επιστραφεί ποσό που είχε διαθέσει για τους άστεγους και τους άπορους, λόγω μη τήρησης της νομιμότητας! Μήπως είναι ώρα να επέμβει η Δικαιοσύνη;

9 Min Read

Ένα τεράστιο πολιτικό, διαχειριστικό και ηθικό ζήτημα που αφορά τον τρόπο διαχείρισης δημοσίου χρήματος από τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη αποκαλύπτει και πάλι ο συνδυασμός μας.

 

- Advertisement -

Πρόκειται για το ποσό των 90.000€, που είχε διατεθεί από το Υπουργείο Εργασίας για να εκτελεστεί από την Περιφέρεια μας πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους και άστεγους συμπολίτες μας και ζητείται πλέον να επιστραφεί καθώς το Υπουργείο διαπιστώνει πως δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

 

Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν αφορά κάποιο, οποιοδήποτε, έργο, αλλά τη στήριξη ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη βοήθειας για να επιβιώσουν.

 

Ο κ. Καρυπίδης, σε ό,τι αποκαλύψαμε μέχρι σήμερα στο οποίο εμπλέκεται άμεσα και έχει και την ανάλογη ευθύνη, ακολουθεί μονίμως την τακτική της μετάθεσης ευθυνών.

 

Σ΄ αυτήν την περίπτωση θα έχει, επιτέλους, το θάρρος να αναγνωρίσει την ευθύνη ή θα ψάχνει πάλι εναγωνίως κάποιον ή κάποιους για να τους τη φορτώσει;

 

Σε κάθε περίπτωση εμείς θέτουμε ένα σαφές ερώτημα: Πού πήγαν τα λεφτά για τη φτώχεια κ. Καρυπίδη;

 

Τι ακριβώς συνέβη.

 

H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στις 26.11.2014 επιχορηγήθηκε με ποσό 90.000€ από το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διαχειριστεί και να εκτελέσει ένα πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας σε άπορους και άστεγους.

 

Η Προγραμματική Σύμβαση για τη χρηματοδότηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις 14.11.2014 για ψήφιση και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με το συνδυασμό μας να την υπερψηφίζει.

 

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης (2 από το Υπ. Εργασίας και ένα από την Περιφέρεια) και το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και να προβεί στις ενέργειες για την υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης.

 

Στις 8.4.2015 ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών θέτει στην Οικονομική Επιτροπή το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38315/2371/8.04.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας με το οποίο η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση Αποδοχής ποσού 90.000€ για την Έδρα, σύμφωνα με την από 26.11.2014 Προγραμματική Σύμβαση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή   ομόφωνα ψήφισε για την αποδοχή του ποσού.

 

Στο Π.Σ. της 9.6.2015 ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών εισηγήθηκε την έγκριση κατανομής του ποσού των 90.000€ στις 4 Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

– 40.000€ Π.Ε. Κοζάνης,

– 12.000€ Π.Ε. Γρεβενών,

– 19.000€ Π.Ε. Καστοριάς,

– 19.000€ Π.Ε. Φλώρινας, και το άνοιγμα λογαριασμού στον Υπόλογο που ορίζεται στην ίδια συνεδρίαση. Όμως από το έγγραφο του Υπουργείου προκύπτει ότι τα ποσά αυτά ουδέποτε πήγαν στις Περιφερειακές Ενότητες (δεν βρέθηκαν εντάλματα)

 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων μας ως μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζητήσαμε από το Υπ. Εργασίας ενημέρωση για την πορεία του έργου της επισιτιστικής βοήθειας καθώς μέχρι τότε καμιά πληροφόρηση δεν είχαμε από τους υπεύθυνους της Περιφερειακής Αρχής, ενώ ακόμη και η αναζήτηση που κάναμε στη Διαύγεια απέβη άκαρπη αφού δεν υπήρχε ούτε μια σχετική ανάρτηση.

 

Από την ενημέρωση που λάβαμε προέκυπτε ότι:

 

1ον Το Υπουργείο με έγγραφό του στις 29/11/2016 (πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου) ζητούσε την επιστροφή του ποσού της επιχορήγησης, με την αναφορά ‘ότι: «σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή δεν τηρήθηκε η αρχή της νομιμότητας των ενεργειών ….το ποσό θα πρέπει να επιστραφεί στο σύνολό του…»

 

2ον Το από 14.9.2016, πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης αφού εξετάζει το σύνολο των στοιχείων και των δαπανών καταλήγει ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από το Ν4281/2014 άρθρο 23παρ1 με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις με τους προμηθευτές και οι προμήθειες εκτελέστηκαν με επείγουσες διαδικασίες. Το πρακτικό κλείνει με την αναφορά ότι το έργο εκτελέστηκε με την παρατήρηση της μη τήρησης των νόμιμων διαδικασιών.

 

Όλα τα παραπάνω οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι ένα ποσό που προορίζονταν ως πολύτιμη βοήθεια για την πιο ευπαθή ομάδα πληθυσμού της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Αρχή το διαχειρίστηκε με τρόπο μη νόμιμο και αδιαφανή και γι΄ αυτό της ζητείται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο Υπουργείο!

 

Πέρα απ΄ αυτό όμως και με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας μετά από αίτημά μας, προέκυψαν μια σειρά σημαντικά ζητήματα που είναι τα εξής:

 

1ο Το ποσό της επιχορήγησης δεν εγγράφηκε στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας, αλλά διακινήθηκε εξωταμειακά, κάτι που προκύπτει και από την αναφορά του Υπουργείου για την μη ύπαρξη ενταλμάτων για την μεταφορά πιστώσεων στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε)

 

2ο Για το σύνολο των 90.000€ δεν υπάρχει καμιά Σύμβαση με προμηθευτές και καμιά Απόφαση Ανάθεσης.

 

3ο Από το σύνολο των 90.000€, παραστατικά παράδοσης των τροφίμων στις κοινωνικές Δομές φαίνεται να υπάρχουν μόνο για ~60.000€ (που αφορούν στις ΠΕ Κοζάνης και Καστοριάς)

 

4ο Τίθεται φυσικά το εύλογο ερώτημα πώς είναι δυνατόν αφού δεν έγινε η κατανομή ποσών στις Περιφερειακές Ενότητες (δεν βρέθηκαν εντάλματα) να έγινε η πληρωμή των τιμολογίων ?

5ο Υπάρχει ασάφεια σε ποιές Κοινωνικές Δομές έχει κατευθυνθεί η βοήθεια, αφού στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης γίνεται αναφορά για πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και εννέα (9) Δομών της ΠΕ Κοζάνης ενώ στον Φάκελο που τέθηκε υπόψη μας εμφανίζονται πρωτόκολλα συνεργασίας με τους Δήμους και των υπόλοιπων ΠΕ.

 

6ο Στο πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης αναφέρεται ότι όλες οι δαπάνες εκτελέστηκαν την περίοδο από 26.11.2015 έως 31.12.2015. Όμως από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας φαίνεται ότι οι δαπάνες των Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας έγιναν τον Αύγουστο του 2015 (τιμολόγια / επιταγές)

 

7ο Η τακτοποίηση των λογαριασμών προς τους προμηθευτές (επίδοση επιταγών) δεν έγινε από τον Διαχειριστή Υπόλογο σε όλες τις ΠΕ. Ειδικά στην   ΠΕ Καστοριάς έγινε από εξωθεσμικό παράγοντα (εθελοντή)!!!!

 

Όλα αυτά συνιστούν σοβαρότατες παραβάσεις της νομοθεσίας και δικαιολογούν γιατί ζητήθηκε η επιστροφή του ποσού από το Υπουργείο.

 

Εκτός όμως από το τεράστιο θέμα νομιμότητας που εγείρουν δημιουργούν και ένα ακόμα μεγαλύτερο ηθικό ζήτημα καθώς είναι χρήματα που προορίζονταν για την πλέον ευαίσθητη και αδύναμη ομάδα συνανθρώπων μας, τους άστεγους και τους άπορους.

 

Ακόμη χειρότερα με την επιστροφή των χρημάτων αυτών στο Υπουργείο, η Περιφέρεια χάνει επιπρόσθετα 90.000€ που θα μπορούσαν να διατεθούν για την στήριξη φτωχών και άπορων συνανθρώπων μας.

 

Με δεδομένο πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διάθεση των πόρων του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ), που για την Περιφέρεια μας θα ανέλθει στα 2εκ€, περίπου, πώς μπορούμε να εφησυχάζουμε και να είμαστε σίγουροι πως όλα θα γίνουν σύμφωνα με το Νόμο;

 

Δεν είναι το πρώτο κρούσμα των ημερών του κ. Καρυπίδη και ποιος μπορεί να μας διαβεβαιώσει πως θα είναι και το τελευταίο;

 

Από την ημέρα που αρχίσαμε να ρίχνουμε φως στον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη Διοίκηση στην Περιφέρεια μας, η μια αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη και τώρα που έχει ανοίξει για τα καλά το καπάκι τι άλλο θα δουν τα μάτια μας;

 

Μήπως είναι ώρα να επέμβει η Δικαιοσύνη για να ξεδιαλύνει τα πράγματα;

 

 

Γεωργία Ζεμπιλιάδου

Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Μοιραστείτε την είδηση