Η ΔΕΥΑΚ ζητά εχέγγυα για την ποιότητα του νερού μετά την αποκατάσταση των ορυχείων

5 Min Read

Κρούει καμπανάκι κινδύνου για μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από την ΜΠΕ της αποκατάστασης των ορυχείων

Τον κώδωνα του κινδύνου για αρκετά περιβαλλοντικά ζητήματα που ενδέχεται να προκληθούν από βεβιασμένη αποκατάσταση των ανοιχτών ορυχείων της ΔΕΗ, κρούει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης στο πλαίσιο της δημοσίευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ορυχείου Πτολεμαϊδας. Το θέμα ανέδειξε ο «Χ» στο φύλλο της περασμένης Πέμπτης 29 Ιουνίου και προκάλεσε ερωτηματικά ακόμη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο αποφάσισε να αιτηθεί προς το αρμόδιο υπουργείο την παράταση της διαβούλευσης της Μελέτης.
Η ΔΕΥΑΚ με έγγραφό της στις 30 Ιουνίου, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα ο «Χ», ενημερώνει τόσο το υπουργείο Περιβάλλοντος όσο και τις αρμόδιες διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για μια σειρά ζητημάτων που προκύπτουν από κενά και παράγοντες που δεν έχουν ληφθεί υπόψη και επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά της αν προκύψουν ζητήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα και την ρύπανση των υδάτων.

Θορυβεί το έγγραφο της ΔΕΥΑ Κοζάνης που μιλά για κινδύνους υποβάθμισης της ποιότητας και ποσότητας του νερού προς ανθρώπινη κατανάλωση, αν δεν γίνει ειδική υδρολογική μελέτη που θα διασφαλίζει ότι η αποκατάσταση των ορυχείων δεν θα πλήξει τα δίκτυα υδάτων που υπάρχουν στην έκταση που επηρεάζεται.
Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει τους εμπλεκόμενους πως εντός της περιοχής αποκατάστασης, διαθέτει ζώνες προστασίας ενεργών γεωτρήσεων ή πηγών καθώς και δίκτυα, τα οποία ενδεχομένως να επηρεαστούν από την διαδικασία αποκατάστασης αν δεν τηρηθούν κατά γράμμα οι διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα ζητά την σύνταξη ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης «η οποία θα τεκμηριώνει ότι οι νέες δραστηριότητες δεν δύναται να ρυπάνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και να ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τη ΔΕΥΑ Κοζάνης».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην δημιουργία των τριών λιμνών που θα δημιουργηθούν στα αποκατεστημένα εδάφη. Όπως λέει η ΔΕΥΑΚ, η οποία επικαλείται έγγραφο του ΑΠΘ που έκανε μελέτη για την περιοχή, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως πρέπει να εξεταστεί και να μελετηθεί το αν οι λίμνες αυτές είναι πιθανό να επηρεάζουν – επικοινωνούν με τους υπάρχοντες σχηματισμούς υπόγειων υδάτων. Να σημειωθεί πως κάποιες από τις λίμνες αυτές θα γεμίσουν είτε από το βρόχινο νερό, είτε από τα νερά που θα πέφτουν μέσα και θα προέρχονται από τη γύρω περιοχή. Στο ορυχείο Αμυνταίου για παράδειγμα, υπάρχει ήδη ένα σημείο που διαμορφώνεται λίμνη αμέσως μετά την κατολίσθηση που έγινε και γεμίζει με τον παραπάνω τρόπο. Συνεπώς, η ΔΕΥΑΚ ζητά να γίνει μελέτη για στατικότητα των πρανών και των υποκείμενων ιζημάτων της σχεδιαζόμενης λίμνης και για την ικανή στεγανότητα του πυθμένα, προκειμένου να μην επηρεαστεί ο υδροφόρος ορίζοντας.


Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Η μελέτη των παραπάνω, θα συμβάλει να αποφευχθούν αστοχίες και αλλαγή στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υπόγειων υδατικών συστημάτων, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

  • Αλλαγή στο καθεστώς τροφοδοσίας των υπόγειων υδατικών συστημάτων και μείωση των αποθεμάτων στα γειτονικά υπόγεια υδατικά συστήματα.
  • Επικοινωνία της λίμνης/λιμνών με τα υπόγεια υδατικά συστήματα που τροφοδοτούν τους οικισμούς και ποιοτική υποβάθμισή τους.
  • Ρύπανση των υπόγειων υδατικών συστημάτων από τη μεταβολή του υδρογεωλογικού καθεστώτος της περιοχής.
  • Κατάρρευση των πρανών ή και υποχώρηση των ιζημάτων του πυθμένα και αποστράγγιση της σχεδιαζόμενης λίμνης στα γειτονικά υπόγεια υδατικά συστήματα».
    Είναι σημαντικό ότι η ΔΕΥΑΚ επισημαίνει αυτά που λέει το ΑΠΘ ΜΕ στόχο να επισημάνει πιθανές μεταβολές στο υδρογεωλογικό καθεστώς της περιοχής, με αφορμή την δημιουργία των λιμνών. Μάλιστα αναφέρει πως «αυτές δύναται να επηρεάσουν το υδροσύστημα και την ασφάλεια της τροφοδοσίας νερού της περιοχής».
    Σύμφωνα με την ΔΕΥΑΚ, η αποκατάσταση καθιστά ανενεργά τα δίκτυα και τις γεωτρήσεις των οικισμών Ποντοκώμης και Μαυροδεντρίου. Η Ποντοκώμη θα έχει -λογικά- μετεγκατασταθεί όμως κάτι ανάλογο δεν προβλέπεται για το Μαυροδέντρι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αναζητηθεί εναλλακτική λύση για την τροφοδοσία του με νερό. Ακόμη, επηρεάζει τις ζώνες προστασίας στην περιοχή Βαθυλάκκου.
    Η ΔΕΥΑΚ λοιπόν, ζητά από τους αρμόδιους, την εκπόνηση ειδικής υδρογεωλογικής μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει ότι οι νέες δραστηριότητες δεν θα μεταβάλουν ποιοτικά και ποσοτικά τα υπόγεια ύδατα ανθρώπινης κατανάλωσης. Η μελέτη αυτή να εγκριθεί από τους αρμόδιους φορείς και να διασφαλιστούν οι υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες υποδομές της ΔΕΥΑ Κοζάνης που βρίσκονται στην έκταση παρέμβασης στα ορυχεία.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση