Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν συμφωνία για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το «Ορίζων Ευρώπη»

3 Min Read

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νέα Ζηλανδία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας σε προγράμματα της ΕΕ. Η συμφωνία δημιουργεί ένα μακροχρόνιο νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της στις δομές διακυβέρνησης και της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της. Η συμφωνία καθιστά δυνατή τη συμμετοχή της Νέας Ζηλανδίας στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (2021-2027).

«Η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας στον τομέα της έρευνας. Με τη συμφωνία αυτή θέλουμε να κάνουμε ένα παραπάνω βήμα για να στηρίξουμε τις κοινότητες έρευνας και καινοτομίας και τους αντίστοιχους οικονομικούς τομείς μας, αλλά και για να συμβάλουμε στην επιστημονική πρόοδο σε τομείς που είναι σημαντικοί για ολόκληρο τον πλανήτη» δήλωσε η Diana Morant Ripoll, Yπουργός Επιστημών και Καινοτομίας της Ισπανίας.

- Advertisement -
Diana Morant Ripoll, Yπουργός Επιστημών και Καινοτομίας της Ισπανίας

Η Νέα Ζηλανδία και η ΕΕ θα συνεργαστούν σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως τα μαζικά δεδομένα, η γεωργία ακριβείας, η βιώσιμη ενέργεια, η έρευνα για τους σεισμούς και η βιομηχανική καινοτομία.

Η συμφωνία αναμένεται να ενισχύσει τη διμερή συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος περιφερειακός εταίρος της Νέας Ζηλανδίας για τις επιστήμες και την καινοτομία, με περισσότερους από τους μισούς ερευνητές της Νέας Ζηλανδίας να συμμετέχουν τακτικά σε ενεργές συνεργασίες με εταίρους από την ΕΕ. Περίπου 4.000 επιχειρήσεις στη Νέα Ζηλανδία ασκούν δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ενώ πολύ περισσότερες δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας. Η Νέα Ζηλανδία διαθέτει 8 πανεπιστήμια, 7 κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα και πολλούς ανεξάρτητους ερευνητικούς οργανισμούς.

Ιστορικό

Η Νέα Ζηλανδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μακρά ιστορία εποικοδομητικής συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Οι ερευνητές από τη Νέα Ζηλανδία είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα προηγούμενα δύο προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα και την καινοτομία — το ΠΠ7 και το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Πολλοί νεοζηλανδοί ερευνητές έχουν έρθει στην Ευρώπη με χρηματοδότηση από τη δράση Marie Skłodowska-Curie (MSCA) και η Νέα Ζηλανδία έχει πολύ καλές επιδόσεις όσον αφορά τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», με 77 χρηματοδοτούμενα έργα.

Επόμενα βήματα

Η (Ευρωπαϊκή) Ένωση και η Νέα Ζηλανδία μπορούν να εφαρμόζουν προσωρινά τη συμφωνία όπως ορίζουν οι αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες και η νομοθεσία τους. Η προσωρινή εφαρμογή αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία αμφότερα τα μέρη έχουν γνωστοποιήσει αμοιβαία την ολοκλήρωση των εσωτερικών τους διαδικασιών.

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση