Κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ

3 Min Read

Τον Μάρτιο του 2024 η ολοκλήρωση του

 Μια σειρά οδηγιών  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Β’ Σταδίου της μελέτης του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και αναρτήθηκαν στην Διαύγεια προς την αρμόδια επιτροπή για την εκπόνηση του.

- Advertisement -

Συγκεκριμένα, η πρόθεση του Υπουργείου, όπως επεξηγείται στη σχετική απόφαση του ΥΠΕΝ, είναι να εξεταστεί η ενσωμάτωση των περιοχών που υπάρχει υπερσυγκέντρωση, έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας της περιοχής.

Σε ότι αφορά την χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών σταθμών, οι κατευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προβλέπουν τα εξής:

  1. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης του μέγιστου ποσοστού κάλυψης εδάφους από Φ/Β επί των καλλιεργήσιμων και βοσκήσιμων εκτάσεων ανά ΟΤΑ σε 3% αφού προηγηθεί έλεγχος για το αν υπάρχει καταγραφή των βοσκήσιμων εκτάσεων, δηλαδή αν υπάρχει μέγεθος αναφοράς για να εφαρμοστεί το ως άνω ποσοστό.
  2. Στις τεχνητές λίμνες επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β σταθμών με μέγιστο ποσοστό κάλυψης 10%. Να διερευνηθεί πέραν του ποσοστού αυτού η δυνατότητα χωροθέτησης Φ/Β σε τεχνητά υδάτινα σώματα που έχουν δημιουργηθεί σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις. Να περιληφθούν στις περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση Φ/Β οι φυσικές λίμνες.

iii. Για την εγκατάσταση των Φ/Β σε γεωργική γη και σε γεωργική γη υψηλής  παραγωγικότητας ισχύουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπονται έργα ισχύος έως 1 MW.

  1. Η χωροθέτηση των Φ/Β στις ζώνες διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και στις ζώνες βιώσιμης διαχείρισηςφυσικών πόρων να γίνεται σύμφωνα τις πρόνοιες των διατάξεων των ΠΔ των προστατευόμενων περιοχών.

Επιπρόσθετα ζητείται για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών, να καθοριστούν ελάχιστες αποστάσεις από περιοχές αποκλεισμού και περιοχές ενδιαφέροντος (π.χ Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιοχές  προστασίας, oικισμούς, κλπ). Να εξεταστεί επίσης τυχόν αναγκαιότητα καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων των μονάδων από γειτνιάζουσες χρήσεις γης, δραστηριότητες, δίκτυα τεχνικής υποδομής κ.α.

Τέλος να συμπεριληφθούν στις περιοχές αποκλεισμού για εγκατάσταση Αιολικών και Φ/Β σταθμών τα Παγκόσμια Γεωπάρκα της UNESCO, οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ), ανεξαρτήτως του τρόπου χαρακτηρισμού τους, καθώς και οι «περιοχές άνευ δρόμων» που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ.

Να υπενθυμίσουμε πως με απόφαση του ΥΠΕΝ, δόθηκε νέα παράταση ως τα τέλη Μαρτίου του 2024 για την εκπόνηση και ολοκλήρωση της μελέτης για το νέο χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ, ώστε να ολοκληρωθούν με επάρκεια οι παραπάνω οδηγίες και να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο.

Μοιραστείτε την είδηση