Ετικέτα: Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο

Κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ

Τον Μάρτιο του 2024 η ολοκλήρωση του  Μια σειρά οδηγιών  για την ολοκλήρωση

Χρόνος Κοζάνης