Λ. Μαλούτας: Εμπαιγμός χωρίς όρια για την Ακρινή, τους κατοίκους της, την περιοχή ολόκληρη…

4 Min Read

Η κατάθεση του κειμένου του νέου νόμου των αυθαιρέτων όπως κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση στις 5/9/2017 αποκαλύπτει σε όλο του το μεγαλείο τον εμπαιγμό χωρίς όρια που υφίστανται η Ακρινή, οι κάτοικοί της και η περιοχή ολόκληρη στο θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού.

Το κείμενο του νέου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει :
Άρθρο 147
Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 τροποποιείται ως εξής :
“2. . Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το συντομότερο δυνατόν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δύο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα.”

- Advertisement -

Η μόνη αλλαγή που επέρχεται στον ν. 3937/2011 (πέρα από τον τίτλο υπουργείου) αφορά τις υπογραμμισμένες λέξεις. Η υφιστάμενη διατύπωση του ν. 3937/2011, στο ίδιο σημείο, είναι : “σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των οικισμών αυτών “ .

Δηλαδή με το άρθρο 147 του νέου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή διαχωρίζεται η περίπτωση των Αναργύρων, δικαίως λόγω του επείγοντος, χωρίς να αλλάζει σε τίποτα απολύτως στο θέμα της μετεγκατάστασης της Ακρινής.

Επιβεβαιώνονται δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο οι φόβοι που διατυπώσαμε στη συνεδρίαση του ΔΣ στην Ακρινή τον Ιούνιο.
Συνεχίζεται δηλαδή η συμπαιγνία Υπουργών/ΔΕΗ, που την είδαμε κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν, ενώ αποδεικνύεται ότι οι αναφορές σε αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις Υπουργών και άλλων σχετικών και μη, αποτελούσαν άλλοθι για την καθυστέρηση του ΠΔ της μετεγκατάστασης που εκκρεμεί από το φθινόπωρο του 2013,

Όση προσπάθεια και να καταβάλουν οι ευθύνες δεν συσκοτίζονται. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι :
• Η κυβέρνηση οδεύει προς την ολοκλήρωση του τρίτου έτους της θητείας της, το ίδιο και .η διοίκηση της ΔΕΗ
• Οι αυτοδιοικητικοί μας έχουν εισέλθει στον τέταρτο χρόνο της θητείας τους
• Το σχέδιο της μετεγκατάστασης υποβλήθηκε από τον Δήμο Κοζάνης στη ΔΕΗ το φθινόπωρο του 2013.

Το πολιτικό προσωπικό της περιοχής έχει υποχρέωση να ανατρέψει αυτό που δεν κατάφερε να αποτρέψει.

Διαφορετικά οι συχνές επισκέψεις του Πρωθυπουργού και Υπουργών στην περιοχή, τα τραπεζώματα, οι αγκαλιές και τα χαμόγελα με το τοπικό πολιτικό προσωπικό θα αποδειχθούν μέρος του σχεδίου για τον εμπαιγμό και την παραπλάνηση της περιοχής και των πολιτών της Ακρινής.

(η προηγούμενη ανακοίνωση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την μετεγκατάσταση της Ακρινής στο : http://enotitakozani.gr/akrini-ta-provlimata-paramenoun/ )

Μοιραστείτε την είδηση