Μεταρρυθμίσεις για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική αγορά φυσικού αερίου στην ΕΕ

5 Min Read
  • Η νέα οδηγία θα συμβάλει στην απαλλαγή του τομέα του φυσικού αερίου από τις ανθρακούχες εκπομπές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και τη διασφάλιση της διαφάνειας
  • Οι χώρες της ΕΕ θα είναι σε θέση να περιορίσουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία
  • Προώθηση της χρήσης βιομεθανίου και υδρογόνου προς αντικατάσταση του ορυκτού αερίου

Το ΕΚ ενέκρινε τα σχέδια για τη διευκόλυνση της διείσδυσης ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, στην αγορά φυσικού αερίου της ΕΕ.

Η νέα οδηγία και ο νέος κανονισμός για τις αγορές φυσικού αερίου και υδρογόνου αποσκοπούν στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές, ενισχύοντας την παραγωγή και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου.

- Advertisement -

Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό που διαταράσσεται από γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά και για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την οδηγία, οι ευρωβουλευτές επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση διατάξεων σχετικά με τη διαφάνεια, τα δικαιώματα των καταναλωτών και την υποστήριξη των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Η ολομέλεια ενέκρινε την οδηγία με 425 ψήφους υπέρ, 64 κατά και 100 αποχές.

Ο νέος κανονισμός, που εγκρίθηκε με 447 ψήφους υπέρ, 90 κατά και 54 αποχές, θα ενισχύσει τους μηχανισμούς δίκαιης τιμολόγησης και σταθερού ενεργειακού εφοδιασμού, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να περιορίσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η νομοθεσία θα εισαγάγει ένα κοινό σύστημα αγοράς φυσικού αερίου για την αποφυγή του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και ένα πιλοτικό σχέδιο για την ενίσχυση της αγοράς υδρογόνου της ΕΕ για πέντε χρόνια.

Ο κανονισμός επικεντρώνεται επίσης στην αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές υδρογόνου, ιδίως σε περιοχές που στηρίζονται στον άνθρακα, προωθώντας τη μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το βιομεθάνιο και το υδρογόνο χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

Δηλώσεις

«Οι βιομηχανίες χάλυβα και χημικών της Ευρώπης, οι οποίες είναι δύσκολο να απαλλαγούν από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα τεθούν στο επίκεντρο της ανάπτυξης μιας ευρωπαϊκής αγοράς υδρογόνου», δήλωσε ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την οδηγία Jens Geier (Σοσιαλιστές, Γερμανία). «Έτσι θα καταστεί δυνατή η σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων από τη βιομηχανία, θα διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και θα διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε μια βιώσιμη οικονομία. Ο διαχωρισμός των κανόνων για τους διαχειριστές δικτύων υδρογόνου αντικατοπτρίζει τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.»

Ο Jerzy Buzek (ΕΛΚ, Πολωνία), εισηγητής για τον κανονισμό, δήλωσε: «Ο νέος κανονισμός θα αναδιαμορφώσει την αγορά ενέργειας προκειμένου να βασίζεται σε δύο κύριες πηγές – την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τα πράσινα αέρια. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές. Θεσπίσαμε σε νομικό επίπεδο την επιλογή για τις χώρες της ΕΕ να σταματήσουν τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία εάν υπάρχει απειλή για την ασφάλειά μας, γεγονός που τους παρέχει ένα εργαλείο για τη σταδιακή κατάργηση της εξάρτησής μας από ένα επικίνδυνο μονοπώλιο.»

Επόμενα βήματα

Και τα δύο κείμενα θα πρέπει τώρα να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο πριν από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Η δέσμη νομοθετικών μέτρων αντικατοπτρίζει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της ΕΕ για το κλίμα, όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη δέσμη μέτρων «Fit for 55». Η επικαιροποιημένη οδηγία αποσκοπεί στην απαλλαγή του ενεργειακού τομέα από τις ανθρακούχες εκπομπές και περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, την πρόσβαση τρίτων μερών στα δίκτυα και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό τους, καθώς και τις ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές. Ο επικαιροποιημένος κανονισμός θα ωθήσει τις υφιστάμενες υποδομές φυσικού αερίου να ενσωματώσουν υψηλότερο μερίδιο υδρογόνου και ανανεώσιμων αερίων, μέσω ψηλών τιμολογιακών εκπτώσεων. Περιλαμβάνει διατάξεις για τη διευκόλυνση της μικτής χρήσης υδρογόνου, φυσικού αερίου και ανανεώσιμων αερίων, καθώς και μεγαλύτερη συνεργασία της ΕΕ για την ποιότητα και την αποθήκευση αερίου.

Μοιραστείτε την είδηση