Νέες γονιδιωματικές τεχνικές: το ΕΚ υπέρ των κανόνων για περισσότερη βιωσιμότητα

6 Min Read
  • Πιο εύκολη διαδικασία για να χαρακτηρίζονται ορισμένα φυτά NGT ως ισοδύναμα με συμβατικά φυτά
  • Όλα τα προϊόντα που περιέχουν φυτά NGT θα εξακολουθούν να χρειάζονται υποχρεωτική σήμανση
  • Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε ενδεχόμενους κινδύνους από τις σχετικές τεχνικές

Για ένα πιο βιώσιμο κι ανθεκτικό σύστημα τροφίμων, το ΕΚ στηρίζει μια πιο απλή διαδικασία για φυτά NGT που είναι ισοδύναμα με συμβατικά φυτά, αλλά και αυστηρότερους κανόνες για τα υπόλοιπα.

Με 307 ψήφους υπέρ, 263 κατά και 41 αποχές, το Κοινοβούλιο οριστικοποίησε τη θέση του ενόψει των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν με τα κράτη μέλη σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs), οι οποίες τροποποιούν το γενετικό υλικό ενός οργανισμού.

Οι νέες τεχνικές μπορούν να βοηθήσουν το σύστημα τροφίμων μας να γίνει πιο βιώσιμο και ανθεκτικό, αναπτύσσοντας βελτιωμένες φυτικές ποικιλίες που θα είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή και στα παράσιτα, θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση ή θα απαιτούν λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Επί του παρόντος, όλα τα φυτά που παράγονται μέσω τέτοιων τεχνικών υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν με την πρόταση να υπάρχουν δύο κατηγορίες φυτών και διαφορετικοί κανόνες για κάθε κατηγορία. Τα φυτά NGT που θεωρούνται ισοδύναμα με τα συμβατικά φυτά (φυτά NGT 1) θα απαλλάσσονται από της υποχρεώσεις της νομοθεσίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), ενώ αυστηρότεροι κανόνες θα ισχύουν για όλα τα άλλα φυτά NGT (φυτά NGT 2). Οι ευρωβουλευτές θα επιδιώξουν να παραμείνει υποχρεωτική η σήμανση προϊόντων από φυτά NGT 1 και 2.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν επίσης την πρόταση να συνεχίσει να απαγορεύεται η χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, καθώς δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η συμβατότητά τους, και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση επτά χρόνια μετά την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων σχετικά με το πώς έχουν εξελιχθεί οι αντιλήψεις των καταναλωτών και των παραγωγών όσον αφορά τις νέες τεχνικές.

Φυτά NGT 1

Για τα φυτά NGT 1, οι ευρωβουλευτές θέλουν να αλλάξει το εύρος και ο αριθμός των τροποποιήσεων που απαιτούνται για να μπορούν να θεωρούνται ως ισοδύναμα με συμβατικά φυτά. Για λόγους διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί να δημιουργηθεί ένας δημόσιος ηλεκτρονικός κατάλογος όλων των φυτών NGT 1.

Φυτά NGT 2

Για τα φυτά NGT 2, οι ευρωβουλευτές συμφωνούν να παραμείνουν σε ισχύ οι περισσότερες από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, η οποία είναι από τις αυστηρότερες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έγκρισής τους.

Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για τη χρήση φυτών NGT·2, οι ευρωβουλευτές συμφωνούν να επιταχυνθεί η διαδικασία εκτίμησης κινδύνου για εκείνα τα φυτά που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα. Ταυτόχρονα, όμως, τονίζουν ότι θα πρέπει να τηρείται η λεγόμενη αρχή της προφύλαξης.

Απαγόρευση όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για φυτά NGT

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να απαγορευτούν πλήρως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για όλα τα φυτά NGT, το φυτικό υλικό, τα μέρη των φυτών αυτών, τις γενετικές πληροφορίες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών στις οποίες έχουν υποβληθεί. Στόχος είναι να μην υπάρχει νομική αβεβαιότητα, να μην αυξηθεί το κόστος και να μη δημιουργηθούν νέες μορφές εξάρτησης για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να υποβληθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2025 μια έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην πρόσβαση κτηνοτρόφων και γεωργών σε ποικίλο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, ενώ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Jessica Polfjärd (ΕΛΚ, Σουηδία) δήλωσε: «Τα φυτά NGT είναι ζωτικής σημασίας για να βελτιώσουμε την επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρώπη και να καταστήσουμε πιο βιώσιμη τη γεωργική μας παραγωγή. Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν την ανάπτυξη βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών που θα μπορούν να εξασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις, θα είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή ή θα απαιτούν λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα οριστικοποιήσουν σύντομα τη θέση τους, ώστε να μπορέσουμε να εγκρίνουμε τους νέους κανόνες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές και να δώσουμε στους γεωργούς τα εργαλεία που χρειάζονται για την πράσινη μετάβαση».

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τα τελικό κείμενο της νομοθεσίας.

Σχετικές πληροφορίες

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει αξιολογήσει πιθανούς κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των NGT. Σε χώρες εκτός ΕΕ διατίθενται ήδη ή βρίσκονται σε διαδικασία διάθεσης στην αγορά διάφορα προϊόντα NGT – π.χ. στις Φιλιππίνες κυκλοφορούν μπανάνες που δεν μαυρίζουν, γεγονός που προσφέρει τη δυνατότητα να μειωθούν η σπατάλη τροφίμων και οι εκπομπές CO2.

Μοιραστείτε την είδηση