Νέο πρόγραμμα κατάρτισης 1750 ανέργων με επίδομα 2.000 ευρώ από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

2 Min Read

Το ΤΕΕ φορέας υλοποίησης

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής και κατάρτισης για 1750 ανέργους στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΕ.

- Advertisement -

Η δράση επικεντρώνεται στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), Βόρειου Αιγαίου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό την ενίσχυση των προσόντων και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

Στόχοι και Περιεχόμενο της Δράσης

Η βασική επιδίωξη είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, παρέχοντας εξειδικευμένη κατάρτιση σε στοχευμένα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα σχετίζονται με τις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες που αφορούν την πράσινη οικονομία (Green Skills).

Προτεραιότητες και Εκπαίδευση

Η δράση δίνει προτεραιότητα στην απόκτηση γνώσεων και επαγγελματικών ικανοτήτων στους τομείς των πράσινων επαγγελμάτων, σε πλήρη εναρμόνιση με το «Σύμφωνο για τις Δεξιότητες» και την εθνική νομοθεσία (ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά»). Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως καινοτομία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων και κριτική σκέψη.

Πρόγραμμα και Δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αφορά 1.750 ανέργους στους Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και άλλες περιοχές ΔΑΜ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τις 27/5/2024, μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού υποψηφίων. Οι αιτήσεις γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση damanergoi.tee.gr.

Ενισχύσεις και Υποχρεώσεις

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 ατομικές συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, 120 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε ήπιες δεξιότητες, 240 ώρες εκπαίδευσης σε πράσινες δεξιότητες, 40 ώρες πρακτικής άσκησης, εξετάσεις για επαγγελματική πιστοποίηση και εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.000 ευρώ. Η συμμετοχή στις επιμέρους ενέργειες του προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους.

Με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, οι άνεργοι θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας, αναπτύσσοντας δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση