Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας

3 Min Read
  • Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θέτει νέους στόχους εξοικονόμησης για το 2030
  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 11,7% σε ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Η νέα νομοθεσία θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που είχε προσυμφωνήσει με το Συμβούλιο, θέτοντας νέους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας για το 2030.

Η νομοθεσία θα θέσει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για την πρωτογενή όσο και για την τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν συλλογικά τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 11,7% σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2030, σε σύγκριση με τις προβλέψεις του 2020. Ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης και εφαρμογής θα συνοδεύει τον δεσμευτικό αυτό στόχο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα υλοποιήσουν τις εθνικές συνεισφορές τους για την επίτευξή του.

Μέχρι το 2030, τα κράτη μέλη πρέπει να εξοικονομούν ενέργεια κατά μέσο όρο 1,5% ετησίως. Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα αρχίσει από 1,3% έως το τέλος του 2025 και σταδιακά θα ανέλθει στο 1,9% έως το τέλος του 2030.

Οι στόχοι εξοικονόμησης θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μέτρων, σε διάφορους τομείς – π.χ. δημόσια διοίκηση, κτίρια, επιχειρήσεις, κέντρα δεδομένων. Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι το σύστημα θα πρέπει να καλύπτει ιδίως τον δημόσιο τομέα, ο οποίος θα πρέπει να μειώνει την τελική του κατανάλωση ενέργειας κατά 1,9% ετησίως. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι τουλάχιστον το 3% των δημόσιων κτιρίων ανακαινίζεται κάθε χρόνο ώστε να πετυχαίνουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή κτίρια μηδενικών εκπομπών. Η οδηγία θεσπίζει επίσης νέες απαιτήσεις για αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Niels Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία)

Ο εισηγητής Niels Fuglsang (Σοσιαλιστές, Δανία), δήλωσε: «Η ενεργειακή κρίση δεν τελείωσε. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι επόμενοι χειμώνες θα είναι τόσο ήπιοι όσο ο περασμένος. Τα επόμενα επτά χρόνια θα πρέπει να επιτύχουμε τις απαιτούμενες δομικές αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να σπρώξουμε τα κράτη μέλη προς πιο φιλόδοξους στόχους ενεργειακής απόδοσης. Οι κανόνες αυτοί είναι κρίσιμης σημασίας για να μην εξαρτόμαστε από τις ρωσικές εξαγωγές στο μέλλον, αλλά και για επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους. Η σημερινή ψηφοφορία είναι μια μεγάλη νίκη μας – υπέρ του κλίματός μας και κατά του Πούτιν».

Μοιραστείτε την είδηση