Νέος «κόφτης» στην εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις

2 Min Read

Η μέγιστη συνολική ισχύς για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις, ανά περιφέρεια, καθώς και η διαδικασία της χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, καθορίζονται σύμφωνα με νέα ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε σε σχετικό ΦΕΚ, όπως μετέδωσε το energypress. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια, που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας. 

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος των σταθμών που δύνανται να εγκατασταθούν στις αναφερόμενες εκτάσεις. 

Όσον αφορά τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος, δεν συμπεριλαμβάνονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίσταται σε «χορτολιβαδικές» εκτάσεις, ωστόσο ακόμα και σε περίπτωση που ένας σταθμός εγκαθίσταται μερικώς σε αγροτική έκταση, υπάγεται στον παραπάνω περιορισμό, καθώς θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί στο σύνολό του σε αγροτική γη. Σε κάθε περίπτωση βρίσκεται στην αρμοδιότητα του ΔΕΔΔΗΕ ή του ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα,  ο έλεγχος για την υπέρβαση του ορίου της προβλεπόμενης ισχύος. 

Τι προβλέπει η διαδικασία για τους όρους σύνδεσης 

Ειδικότερα, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή, για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν -μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης- έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας). 

Εναλλακτικά, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση. 

Κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο αρμόδιος διαχειριστής θα πραγματοποιεί τον αναγκαίο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει εάν η ισχύς του κάθε έργου, προστιθέμενη στη συνολική ισχύ των σταθμών που έχουν τεθεί σε λειτουργία ή έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης, υπερβαίνει ή όχι το προβλεπόμενο όριο για κάθε περιοχή.

Μοιραστείτε την είδηση