Λέξη κλειδί "χορήγηση προσφοράς σύνδεσης"

Νέος «κόφτης» στην εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις

Η μέγιστη συνολική ισχύς για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών σε αγροτικές εκτάσεις, ανά περιφέρεια, καθώς και η διαδικασία της χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης, καθορίζονται σύμφωνα με νέα ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε σε σχετικό ΦΕΚ, όπως μετέδωσε το energypress.  Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW, που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτεμάχια, που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας.  Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το μέγιστο