Ο Δήμος Κοζάνης υποβάλλει την πρόταση για τη συμμετοχή στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» – Για πρόγραμμα 800εκ. ευρώ μέχρι το 2030 κάνει λόγο ο Δήμος

2 Min Read

Στην υποβολή της  πρότασης στην πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Αποστολής για συμμετοχή στις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» προχωρά ο Δήμος Κοζάνης.

Στη σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  μάλιστα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που η πρόταση γίνει αποδεκτή «θα ξεκινήσει η φάση υλοποίησης σε δύο στάδια, σχεδιασμού και εφαρμογής των δράσεων, για τα οποία ο Δήμος θα έχει τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μιας πλατφόρμας, έτσι ώστε να αξιοποιήσει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, ύψους περίπου 800 εκ. € μέχρι το 2030».

Το πρόγραμμα

Οι Ευρωπαϊκές Αποστολές είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στόχο έχει την καλύτερη εφαρμογή της αναπτυξιακής της στρατηγικής, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη, αλλά και την διασφάλιση επίτευξης των γενικών στόχων της Ένωσης, όπως είναι ο στόχος για τη μετάβαση της Ευρώπης σε καθεστώς πλήρους κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Η Ευρωπαϊκή Αποστολή των Πόλεων για το 2030, έχει ως στόχο την επιλογή 100 πόλεων οι οποίες θα λειτουργήσουν ως πιλότοι έρευνας και καινοτομίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030, δηλαδή 20 χρόνια νωρίτερα από τον γενικό στόχο της Ένωσης, έτσι ώστε να αποτελέσουν το πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες πόλεις της Ένωσης τα επόμενα έτη. Οι Αποστολές δεν θα περιοριστούν μόνο στην έρευνα και την καινοτομία αλλά θα επιδιώξουν την πρόοδο σε όλους τους τομείς για την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.

Οι πόλεις καλύπτουν περίπου το 3 % της έκτασης της γης αλλά παράγουν περισσότερο από το 70 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι έως το 2050 σχεδόν το 85 % των Ευρωπαίων θα ζουν σε αστικές περιοχές. Γι’ αυτό τον λόγο, η τρέχουσα κλιματική έκτακτη ανάγκη πρέπει να αντιμετωπιστεί στις πόλεις και από τους πολίτες που ζουν σ’ αυτές.

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ by Χρόνος Κοζάνης on Scribd

Μοιραστείτε την είδηση