Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: πιο βιώσιμη χρήση των φυτών και του εδάφους ως φυσικών πόρων

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου, η Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τη βιώσιμη

Χρόνος Κοζάνης

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα περιβάλλοντος και μεταφορών

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής

Θένια Βασιλειάδου

Fit for 55: για πιο οικολογικά αεροπορικά καύσιμα πιέζει το ΕΚ

Οι προμηθευτές θα αρχίσουν να παράγουν βιώσιμα καύσιμα από το 2025, τα

Σωκράτης Μουτίδης