Οι 9 εταιρίες spin off του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

4 Min Read

9  εταιρίες spin off  (τεχνοβλαστοί) που έχουν ήδη δημιουργηθεί και άλλες 5 που θα συσταθούν εντός της επόμενης χρονιάς είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς, που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας,που  αποσκοπεί στην αξιοποίηση των καινοτόμων αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου και αποτελεί τη δομή μέσω της οποίας συστήνονται οι εταιρίες spin off για την εμπορική εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός του Πανεπιστημίου.

Οι spin off που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο:

 

 1. METAMIND INNOVATIONS Ι.Κ.Ε. (Αν. Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης – https://metamind.gr/). Τα ερευνητικά προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί και πρόκειται να αξιοποιηθούν από την METAMIND INNOVATIONS αφορούν:
 • Λογισμικό ανίχνευσης απειλών κυβερνοεπιθέσεων για κρίσιμες υποδομές.
 • Λογισμικό ενεργοποίησης δικτύου παγίδων απειλών (honeypots) για κρίσιμες υποδομές.
 • Πλατφόρμα ανίχνευσης ανωμαλιών (stress) σε εφαρμογές ευφυούς γεωργίας.

 

 1. Κέντρο Ικανοτήτων για ανθεκτικό και Βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών – SURE Α.Ε. (Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια κ. Μαρκογιαννάκη Όλγα): αποτελεί Κέντρο Ικανοτήτων για ένα ανθεκτικό και βιώσιμο δομημένο περιβάλλον με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών.
 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε. (Καθηγητής κ. Στέργιος Μαρόπουλος): αποτελεί σύμπραξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) με επιλεγμένους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικευμένων υπηρεσιών καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας στην περιοχή της ενέργειας.

 

 1. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταρεία Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης – RedConsulting I.K.E.: (Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπακούρος – www.redconsulting.gr) ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών με στόχο να συνδράμει στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

 

 1. Καινοτόμες Ερευνητικές Εφαρμογές – INNORA Ι.Κ.Ε. (Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσιαμήτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Στημονιάρης – https://innora.net/): ανάπτυξη συστήματος παροχής πιστοποίησης προϊόντων οικιακών αυτοματισμών.

 

 1. INDUSTRY4forENERGY I.K.E. (Υποψήφιος Διδάκτορας τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ανδρέας Μαρόπουλος, Αν. Καθηγητής κ. Δημήτριος Τσιαμήτρος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Στημονιάρης – industry4energy.com): αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων της τεχνολογίας blockchain στον τομέα της ενέργειας.
 2. ACTIVECODEI.K.E (Επίκουρος Καθηγητής κ. Γεώργιος Κοκκώνης – activecode.gr): ανάπτυξη λογισμικού, προϊόντων πληροφορικής, υπηρεσιών και συστημάτων με έμφαση στην γεωργία ακριβείας και στην προώθηση, ανάδειξη και προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.

 

 1. Omega Innovations (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Μαλαματή Λούτα): σχεδίαση, ανάπτυξη και παροχή ευφυών λύσεων (συστημάτων, προϊόντων, υπηρεσιών) για την αποδοτική αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων σε διάφορους τομείς εφαρμογής, όπως βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, έξυπνη γεωργία και κτηνοτροφία, έξυπνες πόλεις, βιομηχανία, ευφυής κινητικότητα, ενέργεια, τουρισμός, πολιτισμός με απώτερο στόχο τη μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία, την προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

 

 1. InnovativeNetworkandSystemsI.K.E – INSYSI.K.E (Καθηγητής κ. Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτή Καθηγητής κ. Ιωάννης Βαρδάκας, Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Ι. Βέργαδος, Λέκτορας κ. Σπυρίδων Νικολάου): σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία, οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση, η αυτοδιοίκηση και η δημόσια διοίκηση, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση.

 

Μέσω των εταιριών αυτών, η πλειοψηφία των οποίων είναι μέλος της επίσημης ψηφιακής πύλης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις Elevate Greece,  το Πανεπιστήμιο συμβάλει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Μοιραστείτε την είδηση