Λέξη κλειδί "SPIN OFF"

Οι 9 εταιρίες spin off του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

9  εταιρίες spin off  (τεχνοβλαστοί) που έχουν ήδη δημιουργηθεί και άλλες 5 που θα συσταθούν εντός της επόμενης χρονιάς είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς, που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας,που  αποσκοπεί στην αξιοποίηση των καινοτόμων αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών του Πανεπιστημίου και αποτελεί τη δομή μέσω της οποίας συστήνονται οι εταιρίες spin off για την εμπορική εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο Θ. Θεοδουλίδης στο “Χρόνο”: Το Πανεπιστήμιο έχει και σχέδιο και όραμα- Το Πανεπιστήμιο είναι «εδώ» και περιμένει τις επιχειρήσεις να του χτυπήσουν την πόρτα

Συνέντευξη στους Σωκράτη Μουτίδη (sokmoutidis@gmail.com) και Γιάννη Κωσταρέλλα (kostarellas@hotmail.com) Οι ελπίδες για τη δίκαιη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας εναποτίθενται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ακόμη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στην Κοζάνη, χαρακτήρισε το ίδρυμα ως «βασικό πυλώνα» του σχεδίου απολιγνιτοποίησης και υποσχέθηκε ταυτόχρονη στήριξή του σε πολλά επίπεδα. Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο ανθρώπινο δυναμικό του που καλείται να σηκώσει το «βάρος» της μετάβασης, παίζοντας πρωταγωνιστικό