Οι δήμοι θα αποφασίσουν για πως θα συμπεριληφθεί το τέλος ταφής

3 Min Read

Την έκτακτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της ΔΙΑΔΥΜΑ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως έγραψε χθες ο «Χ». Ο λόγος είναι η εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022, που αφορά το τέλος ταφής.

Υπό το φως των νέων εξελίξεων η γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ καλείται να λάβει απόφαση για την τροποποίηση τόσο του προϋπολογισμού, όσο και της τιμολογιακής πολιτικής του 2022, προκειμένου να συμπεριληφθεί το τέλος ταφής των 20 ευρώ/τόνο.

Στα 45 ευρώ από το 2026

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4819/2021 από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται τέλος ταφής για τα αστικά στερεά απόβλητα που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Πως θα γίνει ο υπολογισμός

Ωστόσο, ο υπολογισμός του τέλους ταφής σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4819/2021 γίνεται επί των πραγματικών ποσοτήτων του έτους 2022, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Να σημειωθεί ότι η εκπόνηση του προϋπολογισμού, της τιμολογιακής πολιτικής και της ετήσιας εισφοράς έτους 2022 καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες απορριμμάτων ανά Δήμο που αφορούν στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε ετήσια βάση, δηλαδή οι ποσότητες απορριμμάτων των Δήμων του έτους 2020.

Το τέλος ταφής θα υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους  ΧΥΤ και θα αποδίδεται   σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).   Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το πρώτο εξάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου και  για το δεύτερο εξάμηνο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους και  θα αποδίδουν τα οφειλόμενα ποσά έναν μήνα μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Παραμένει, λοιπόν, ασαφές εάν θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες ποσότητες του έτους 2020 διαιρούμενες δια δύο ή θα ληφθεί υπόψη το 1ο εξάμηνο του 2020 ή ακολουθώντας άλλη μεθοδολογία, θα ληφθούν υπόψη τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 1ου εξαμήνου του 2021. Για τους παραπάνω λόγους το Δίκτυο των ΦοΔΣΑ έστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπου θέτει σειρά ερωτημάτων, σχετικά με την εφαρμογή του τέλους ταφής.

 

Σωκράτης Μουτίδης www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση