Λέξη κλειδί "Τέλος ταφής"

«Παγώνει» η ΔΙΑΔΥΜΑ την επιβολή του τέλους ταφής

Περιμένει διευκρινίσεις από το Υπουργείο Δεν εγκρίθηκε, τελικά, από την πρόσφατη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ η επιβολή του τέλους ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων. Το τέλος, που ορίζεται σε είκοσι ευρώ ανά τόνο, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 και υπόχρεοι καταβολής του είναι οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η τακτική γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ το Σεπτέμβριο του 2021 είχε ήδη αποφασίσει να μην ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό για

Οι δήμοι θα αποφασίσουν για πως θα συμπεριληφθεί το τέλος ταφής

Την έκτακτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης της ΔΙΑΔΥΜΑ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, όπως έγραψε χθες ο «Χ». Ο λόγος είναι η εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της τιμολογιακής πολιτικής έτους 2022, που αφορά το τέλος ταφής. Υπό το φως των νέων εξελίξεων η γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ καλείται να λάβει απόφαση για την τροποποίηση τόσο του προϋπολογισμού, όσο και της