Οι τοπικές κοινωνίες το «κλειδί» για την ανάπτυξη της Πολιτικής Συνοχής στην Ευρώπη

7 Min Read

Παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες η έκθεση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής

«Η Πολιτική Συνοχής είναι σαν μια κόλλα που ενώνει όλους τους ευρωπαίους». Με την φράση αυτή ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης Ομάδας Ειδικών Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής Andrés Rodríguez-Pose περιέγραψε την ανάγκη για ενίσχυση της στην Ευρώπη, καλώντας και τη νέα Κομισιόν (όπως θα διαμορφωθεί σε λίγους μήνες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές) να τολμήσει για ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και εστίαση στους πολίτες για την λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη.

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, η Ομάδα παρουσίασε στους δημοσιογράφους την έκθεση της, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργίας της Πολιτικής Συνοχής και περιλάμβανε συστάσεις για τον τρόπο που μπορεί να διασφαλιστεί ότι η πολιτική αυτή θα συνεχίσει να έχει στόχο την προώθηση της ευημερίας και της σύγκλισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ειδικοί της Ομάδας κάνουν και τις απαραίτητες συστάσεις και εκθέτουν τους προβληματισμούς τους για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, όπως προέκυψε από την 18μηνη εντατική εργασία, διάλογο, μελέτη και ανάλυση που προηγήθηκε εμπλουτισμένη με ακαδημαϊκές συνεισφορές, εισηγήσεις που εκπονήθηκαν από την Επιτροπή και παρουσιάσεις από διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

«Χρειαζόμαστε πολιτική με συνέργειες για να δουλέψουμε όλοι μαζί, Ευρώπη, εθνικές κυβερνήσεις, αυτοδιοίκηση και πολίτες. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει συνεννόηση και να προχωρήσουμε παρακάτω. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο οι συνέργειες είναι το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη, βελτίωση τρόπου ζωής, ανταγωνιστικότητα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Ομάδας Andrés Rodríguez-Pose, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή ήπειρος όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας που επηρέασε τομείς της οικονομίας. Ο κ. Rodrigues-Pose επεσήμανε πως η Ομάδα είναι ανεξάρτητη και ευχαρίστησε την Επίτροπο Συνοχής Elisa Ferreira για την εμπιστοσύνη και την βοήθεια που παρείχε.

Ο Πρόεδρος της Ομάδας Andrés Rodríguez-Pose

Η έκθεση διαμορφώθηκε βάσει τριών ερωτημάτων σχετικά με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027 που είναι:

 • Γιατί η πολιτική συνοχής είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης;
 • Τι κάνει η Πολιτική Συνοχής και τι πρέπει να κάνει;
 • Πώς μπορεί η Πολιτική Συνοχής να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή της για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στο πλαίσιο της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της δημογραφικής αλλαγής;

Οι συστάσεις – προβληματισμοί της Ομάδας

Η Ομάδα πραγματοποίησε συνολικά δέκα συνεδριάσεις για θέματα που σχετίζονται με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. Οι συζητήσεις μεταδόθηκαν ζωντανά και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η Ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες για να μπορούν να έχουν ουσιαστικό λόγο και να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι συστάσεις που έγιναν είναι:

Η πολιτική συνοχής θα πρέπει:

 • Να βασίζεται περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες και τις ιδιαιτερότητες της, με επενδύσεις προσαρμοσμένες και προσανατολισμένες στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των περιοχών και την δυναμική των περιοχών αυτών.
 • Να προωθήσει μια ολιστική προσέγγιση προς όφελος της κοινωνικής πολιτικής επενδύοντας περισσότερο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην κοινωνική ένταξη για την πρόληψη και τη μείωση των ανισοτήτων σε όλες τις περιοχές.
 • Να αξιοποιήσει τις τοπικές ικανότητες και δυνατότητες για την ανάπτυξη μελλοντικών ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάπτυξη μέσω συνεργασιών.
 • Να δημιουργήσει καλύτερους εθνικούς και περιφερειακούς θεσμούς τοποθετώντας την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καινοτομία στο ίδιο επίπεδο με τις επενδύσεις σε υποδομές καθώς και στο παραγωγικό κεφάλαιο.
 • Να παρέχει πιο αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς αναπτυξιακές στρατηγικές χρησιμοποιώντας τις αρχές της κοινής διαχείρισης, φέρνοντας σε επαφή ενδιαφερόμενους φορείς από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και της κοινωνίας των πολιτών.
 • Να συνδέσουν τις περιφέρειες για να αξιοποιήσουν παγκόσμιες ευκαιρίες και να προσφέρουν πιο βιώσιμη και ανθεκτική καινοτομία.
 • Να ενσωματωθούν καλύτερα οι τοπικές κοινωνίες στο σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης.
 • Να εξορθολογήσει τις διοικητικές διαδικασίες και να υιοθετήσει πιο αποτελεσματικές, φιλικές προς τον χρήστη προσεγγίσεις για την απλούστευση των διαδικασιών· και
 • να παραμένει επικεντρωμένη στην αρχική της αποστολή, αυτή της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για την αντιμετώπιση επειγουσών προκλήσεων.
Η Επίτροπος Συνοχής Ελίζα Φερέϊρα

Φερέιρα: Η Πολιτική Συνοχής είναι η πιο σημαντική

Με το τρανταχτό παράδειγμα της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης μέσω της Πολιτικής Συνοχής, η Επίτροπος Συνοχής Ελίσα Φερέιρα στην ομιλία της ανέφερε ότι πρόκειται για την  σημαντικότερη πολιτική που είχε ποτέ η Ευρώπη και έκανε αναφορά στον πρωτεργάτη της συνοχής Ζακ Ντελόρ.

«Δεν είναι τυχαίο που πέρυσι γιορτάσαμε και τα 30 επέτειο του Ταμείου Συνοχής. Διότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν θα πετύχει πλήρως αν μείνουν κάποια μέρη στο περιθώριο. Αυτή η θεμελιώδης αλήθεια της ευρωπαϊκής προόδου είναι σήμερα ακόμη πιο αληθινή από ποτέ. Γιατί πώς μπορούμε να επιτύχουμε σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική παγκόσμια οικονομία, με τα δυνατά σημεία μόνο λίγων ισχυρών περιοχών; Και πώς μπορούμε να πετύχουμε τη φιλοδοξία μας να γίνουμε η πρώτη ουδέτερη ήπειρος άνθρακα στον κόσμο, εάν ορισμένα μέρη δεν μπορούν να κάνουν τη μετάβαση; Επομένως, η Πολιτική Συνοχής είναι πιο απαραίτητη από ποτέ. Ωστόσο, για να παραμείνει αποτελεσματική, η πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί» ανέφερε χαρακτηριστικά η Επίτροπος.

Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νίκολας Σμιτ

Σμιτ: Η Πολιτική Συνοχής είναι το δυνατότερο κομμάτι της πολιτικής της Ευρώπης

Αναφορά στον Ζακ Ντελόρ έκανε και ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νίκολας Σμιτ, ο οποίος παραδέχτηκε πως υπάρχουν ανισότητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών χωρών τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές όμως η υποστήριξη της Ευρώπης για να σταματήσει αυτό είναι σημαντική, όπως είπε.

«Όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν στους πολίτες τους ποιοτικές θέσεις εργασίας, καλές προοπτικές και κοινωνική προστασία. Η πολιτική συνοχής δίνει ακριβώς τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διαφορετικές ανάγκες και τα κενά που υπάρχουν στα κράτη μέλη μέσω στοχευμένων επενδύσεων και υποστήριξης, προωθώντας την κοινωνική Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η πολιτική συνοχής θα συνεχίσει να αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επίτροπος.

Σωκράτης Μουτίδης – www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση