Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την ενεργειακή απόδοση

5 Min Read
General view

Ξεκίνησε από χθες η δράση της στις Βρυξέλλες

Μια νέα ομάδα Ευρωπαίων πολιτών πήρε σάρκα και οστά από χθες στις Βρυξέλλες 150 τυχαία επιλεγμένοι πολίτες και από τα 27 κράτη μέλη θα συζητήσουν τα οφέλη και τις προκλήσεις της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και το πώς θα πρέπει να δράσουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι διάφορες κοινότητες. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχεδίου για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Μέσα σε τρία Σαββατοκύριακα, οι πολίτες θα διατυπώσουν συστάσεις που θα επηρεάσουν τις μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ και θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση σύστασης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση».

Πέραν της ομάδας, δημιουργήθηκε μια νέα, εύκολα προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών που θα επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει ένα φόρουμ στο οποίο όλοι οι πολίτες της ΕΕ θα μπορούν να μοιράζονται τις ιδέες τους και να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα ευρωπαϊκής σημασίας, και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι σύνοδοι ολομέλειας της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών θα μεταδοθούν διαδικτυακά στην πλατφόρμα στις 23 και 25 Φεβρουαρίου. Το 2024 θα ακολουθήσουν και άλλες ομάδες πολιτών.

Η  Aντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Ντούμπραβκα Σούιτσα, δήλωσε σχετικά: «Οι πολίτες μάς το ζήτησαν και εμείς το κάναμε πράξη. Ενσωματώνοντας τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής και δημιουργώντας την πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, η Επιτροπή κάνει σημαντικά βήματα για την οικοδόμηση μιας προσαρμοσμένης στο μέλλον ευρωπαϊκής δημοκρατίας και για τη βελτίωση της ποιότητας των πολιτικών μας. Η δημοκρατία ευδοκιμεί όταν οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης».

Kadri Simson

Η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον προσέθεσε: «Με την ενεργειακή κρίση, όλοι αποκτήσαμε μεγαλύτερη επίγνωση της ενέργειας που καταναλώνουμε. Εξοικονομώντας ενέργεια εθελοντικά, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης συνέβαλαν σημαντικά στη διασφάλιση του εφοδιασμού, γεγονός που καθησύχασε τις αγορές. Προσβλέπω στις απόψεις και τις παρατηρήσεις των πολιτών μας και τους εύχομαι να έχουν εποικοδομητικές συζητήσεις για το καίριο αυτό θέμα».

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών και η νέα διαδικτυακή Πλατφόρμα Δέσμευσης Πολιτών ανταποκρίνονται σε εκκλήσεις για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ που έγιναν κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Ακολουθώντας την προτεραιότητα της Προέδρου Ursula von der Leyen για την οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας που ταιριάζει στο μέλλον, οι Επιτροπές Ευρωπαίων Πολιτών και τα διαδικτυακά εργαλεία δέσμευσης πολιτών έχουν ενσωματωθεί ως τακτικό χαρακτηριστικό της δημοκρατικής ζωής στην ΕΕ.

Οι ομάδες Ευρωπαίων Πολιτών επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συνεργάζονται σε ομάδες των 12 και σε ολομέλειες. Μια ομάδα διευκόλυνσης παρέχει υποστήριξη, μαζί με μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που παρέχουν επιπλέον στοιχεία. Οι συμμετέχοντες στα πάνελ ευρωπαίων πολιτών προσλαμβάνονται μέσω τυχαίας επιλογής με υπαλλήλους προσλήψεων που χρησιμοποιούν εργαλεία για τη δημιουργία έγκυρων τηλεφωνικών αριθμών κινητής και σταθερής γραμμής τυχαία. Για να διασφαλιστεί ότι οι ομάδες αντικατοπτρίζουν την κοινωνικοδημογραφική σύνθεση της Ευρώπης, η διαδικασία διασφαλίζει ότι η πρόσληψη είναι αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας της ΕΕ. Ένα σύστημα ποσοστώσεων εξασφαλίζει μια ισορροπημένη ομάδα φύλων και διευκρινίζει ότι οι νέοι ηλικίας 16-25 ετών πρέπει να αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της ομάδας. Άλλα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης, τη γεωγραφική θέση και το επάγγελμα.

Η Πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών αποτελεί βασικό μέρος ενός νέου οικοσυστήματος εμπλοκής των πολιτών, το οποίο λαμβάνει τη διαδικτυακή μορφή της ανανεωμένης πύλης «Πείτε τη γνώμη σας», ανταποκρινόμενη στη δέσμευση της επακόλουθης επικοινωνίας στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης .

Μοιραστείτε την είδηση