Παρουσιάστηκε το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027

2 Min Read

Περίπου 395 εκατομμύρια ευρώ πόροι στη Δυτική Μακεδονία

Σε περίπου 395 εκατομμύρια ευρώ (394.110.958) ανέρχεται το πρόγραμμα ΕΣΠΑ της περιόδου 2021 – 2027 για τη Δυτική Μακεδονία, όπως παρουσίασαν το πρωί της Τρίτης στην Κοζάνη τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αποτελεί μέρος του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει τα 13 προγράμματα των Περιφερειών και εννέα τομεακά.

Το ποσό της Κοινοτικής Στήριξης για το πρόγραμμα ανέρχεται σε 334.994.311 εκ των οποίων 248.206.933 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 86.787.378 από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ). Τα 59.116.647 ευρώ αποτελούν την εθνική συνδρομή της Ελλάδας.

Στην εκδήλωση που έγινε στο αμφιθέατρο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στη ΖΕΠ, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι του προγράμματος, το οποίο καλείται να συνδράμει στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της πανδημίας, της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης για να αντιμετωπιστεί η ανεργία.

Οι πόροι κατανέμονται ως εξής:

  • Ενίσχυση του παραγωγικού και οικονομικού μετασχηματισμού της περιφέρειας (40 εκατομμύρια)
  • Στήριξη της καθαρής ενέργειας και της πράσινης αειφόρου ανάπτυξης (79.6 εκατομμύρια)
  • Βελτίωση της διασυνδεσιμότητας της Περιφέρειας (38.9 εκατομμύρια)
  • Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης * ΕΤΠΑ (57.7 εκατομμύρια)
  • Ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης * ΕΚΤ (100 εκατομμύρια)
  • ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη αστικών περιοχών υπαίθρου (70,6 εκατομμύρια)
  • Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ (5.2 εκατομμύρια)
  • Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ (2.1 εκατομμύρια)

Σύμφωνα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η Περιφέρεια πρόκειται να ενισχυθεί και με επιπλέον πόρους από τις δράσεις του προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης, από τις δράσεις προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και από τις δράσεις άλλων τομεακών προγραμμάτων.

Στην ίδια εκδήλωση έγινε και η συνοπτική παρουσίαση – απολογισμός του προηγούμενου ΕΣΠΑ, το οποίο περιελάβανε συνολικά 445 έργα υποδομής.

 

Σωκράτης Μουτίδης-www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση