Rystad Energy: Η αβεβαιότητα σχετικά με την κερδοφορία των μπαταριών αποθήκευσης στην Ευρώπη βάζει φρένο στην ανάπτυξή τους 

6 Min Read

Το παράδειγμα της Βουλγαρίας

Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από μπαταρίες (BESS) διαδραματίζουν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στα παγκόσμια ενεργειακά συστήματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ευελιξίας του δικτύου με τη διαχείριση της διαλείπουσας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα σχετικά με την κερδοφορία τέτοιων συστημάτων στην Ευρώπη κινδυνεύει να εμποδίσει την ανάπτυξη τους, σύμφωνα με την έρευνα της Rystad Energy.

Εκτός από την παροχή ευκαιριών διαπραγμάτευσης (arbitrage) για τους φορείς εκμετάλλευσης, η ανάπτυξη μεγάλων έργων BESS είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μετάβαση, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των διακυμάνσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε επιβράδυνση στην αύξηση της αποθήκευσης μπαταριών θα μπορούσε να σημάνει άσχημα νέα για την ενεργειακή μετάβαση.

Το BESS Energy arbitrage

Όπως επισημαίνει το oilprice.com, το BESS Energy arbitrage, η διαδικασία φόρτισης μπαταριών όταν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι χαμηλές και η εκφόρτισή τους σε περιόδους αιχμής ζήτησης με υψηλότερες τιμές, είναι μια πολλά υποσχόμενη οδός για τους φορείς εκμετάλλευσης προκειμένου μεγιστοποιήσουν τα περιθώρια κέρδους και να δημιουργήσουν έσοδα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία αναλύει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για το 2023, η Βουλγαρία, η Ιταλία και η Ουγγαρία προσφέρουν το υψηλότερο δυναμικό κέρδους για το ενεργειακό αρμπιτράζ των BESS.

Αντίθετα, οι σκανδιναβικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, συγκεκριμένα η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, παρουσίασαν τις χαμηλότερες δυνατότητες κέρδους λόγω των σχετικά χαμηλών τιμών αιχμής τους.

Το παράδειγμα της Βουλγαρίας

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Βουλγαρίας προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες για υψηλά έσοδα, με σύστημα αποθήκευσης μπαταριών με χωρητικότητα εκφόρτισης δύο ωρών που χρησιμοποιεί ενεργειακό αρμπιτράζ ικανό να παράγει 110 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh) ως προς τα μέσα έσοδα της αγοράς spot το 2023.

«Η χωρητικότητα των BESS θα μπορούσε να είναι το κλειδί για ένα αξιόπιστο, πράσινο ενεργειακό μέλλον, αλλά τα ερωτήματα σχετικά με την κερδοφορία του θα μπορούσαν να επιβραδύνουν σημαντικά την απορρόφηση. Επί του παρόντος, η κερδοφορία περιορίζεται σε αγορές που λειτουργούν υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, επομένως απαιτούνται πολιτικές και κίνητρα για τον μετριασμό του κινδύνου και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης. Ενώ τα κέρδη στην αγορά spot υπερβαίνουν το κόστος του συστήματος σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και μια πίστωση φόρου 30% στα έργα BESS μπορεί να μην είναι αρκετή για να κάνει το ενεργειακό αρμπιτράζ μια αυτόνομη βιώσιμη επιχειρηματική υπόθεση το 2023», σχολιάζει ο Sepehr Soltani, αναλυτής αποθήκευσης ενέργειας στη Rystad Energy.

Συμφωνίες αγοράς ενέργειας

Η άνοδος των τιμών στην ευρωπαϊκή αγορά άμεσης ενέργειας και η αυξανόμενη έμφαση στη μείωση των εκπομπών έχουν φέρει στο προσκήνιο τις συμφωνίες αγοράς ενέργειας (PPA) ως δελεαστική επιλογή για τους αγοραστές που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν καθαρές πηγές ενέργειας σε σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Ακριβώς όπως οι PPA αυξάνουν την ελκυστικότητα των ηλιακών και αιολικών πάρκων, προσελκύοντας επενδυτές και προωθώντας την ωριμότητα της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, αυτός ο μηχανισμός φαντάζει ως πολλά υποσχόμενη πιθανή λύση και για το BESS.

ΡΡΑ

Κατηγοριοποιημένοι είτε ως φυσικοί PPA είτε ως εικονικοί PPA, οι τελευταίοι αποκτούν αυξανόμενη έλξη λόγω των εγγενών πλεονεκτημάτων τους. Ένας εικονικός PPA (VPPA) είναι μια δομή σύμβασης στην οποία ένας αγοραστής ενέργειας συμφωνεί να αγοράσει την ισχύ ενός έργου σε μια προσυμφωνημένη τιμή.

Σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση, το έργο κοινής ωφέλειας λαμβάνει την αγοραία τιμή όταν πωλείται η ενέργεια. Εάν η τιμή της αγοράς είναι υψηλότερη από την σταθερή τιμή VPPA, ο αγοραστής εισπράττει τη διαφορά. Ουσιαστικά, τα VPPA παρέχουν στα έργα BESS μια εγγυημένη τιμή για την παραγωγή, η οποία είναι εξαιρετικά συμφέρουσα για τους προγραμματιστές που επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν νέα έργα.

Αλλαγές στην αγορά

Λόγω της συνεχιζόμενης ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης και των σημαντικών αλλαγών στην αγορά, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός του συνδυασμού ενέργειας της Ευρώπης θα επιφέρει αυξημένη απρόβλεπτη ικανότητα τα επόμενα χρόνια. Αυτή η αβεβαιότητα θα επιδεινωθεί από την περιορισμένη διαθεσιμότητα επιλογών ευελιξίας (FO) στο δίκτυο – όπως το διασυνοριακό εμπόριο και το BESS – ενισχύοντας τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο ενός PPA σε χαμηλή τιμή σε μια ροή εσόδων BESS και δημιουργώντας μεγάλους βαθμούς διακύμανσης για ιδιοκτήτης BESS.

Ενώ η επικράτηση των παραδοσιακών PPA για το BESS μπορεί να μειώνεται στην Ευρώπη σε σύγκριση με τις συμφωνίες ηλιακής και αιολικής ενέργειας λόγω των εγγενών διαφορών στη λειτουργική φύση τους, η ευελιξία τους παραμένει το χαρακτηριστικό της.

Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης BESS να επωφελούνται από τις ασταθείς αγορές ενέργειας. Η ελκυστικότητα των ευκαιριών αρμπιτράζ ενέργειας για το BESS ποικίλλει μεταξύ των αγορών και εξαρτάται από τη συγκεκριμένη ώρα και την κατάσταση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τρέχουσα αστάθεια στις ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες αρμπιτράζ ενέργειας και προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης BESS σημαντική ευελιξία, παρέχοντας μια πρόσθετη πηγή ευέλικτου εφοδιασμού και καλύπτοντας τις εξελισσόμενες ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Μοιραστείτε την είδηση