Σήμα κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικό καθεστώς για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια

6 Min Read

10 σχέδια Erasmus+ για την υλοποίησή τους ΑΠΘ και ΕΚΠΑ από την Ελλάδα

Χθες Τρίτη η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Μαρίγια Γκαμπριέλ, ανακοίνωσε 10 σχέδια Erasmus+ που θα δοκιμάσουν νέες μορφές διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως προβλέφθηκε στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια πριν από μόλις ένα έτος. Το γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Έξι από τα επιλεγμένα σχέδια θα εξετάσουν, θα δοκιμάσουν και θα διευκολύνουν την απονομή σήματος κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου. Το πιστοποιητικό αυτό θα συμπληρώνει τα προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι κοινών προγραμμάτων στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει κοινής δέσμης ευρωπαϊκών κριτηρίων που θα έχουν συνδιαμορφωθεί. Τα άλλα τέσσερα σχέδια θα επιτρέψουν σε συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», να δοκιμάσουν νέες μορφές συνεργασίας, όπως ένα πιθανό ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις εν λόγω συμμαχίες.

Το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την κινητικότητα και τη συνεργασία των φοιτητών. Το σήμα θα αντικατοπτρίζει τις δεξιότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα που απέκτησαν οι φοιτητές οι οποίοι παρακολούθησαν κοινό πρόγραμμα σε διάφορα ιδρύματα και σε διάφορες χώρες, σε διάφορες γλώσσες, επωφελούμενοι από τις ευκαιρίες κινητικότητας του εν λόγω προγράμματος και από διεπιστημονικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, θα συμπληρώνει τα προσόντα που αποκτούν οι φοιτητές, όταν αποφοιτούν από κοινά προγράμματα στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Το σήμα αυτό θα χορηγείται σε εθελοντική βάση ως βεβαίωση που πιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων, και θα βασίζεται σε κοινό σύνολο κριτηρίων. Τα επιλεγμένα σχέδια που θα ασχοληθούν με το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου θα υλοποιηθούν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Από τα δέκα σχέδια που επιλέχθηκαν, τέσσερα θα επιτρέψουν σε συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να δοκιμάσουν νέες μορφές συνεργασίας της ΕΕ, όπως ένα πιθανό ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς για τις εν λόγω συμμαχίες. Στόχος του νομικού αυτού καθεστώτος είναι να δοθεί στις συμμαχίες των πανεπιστημίων, σε προαιρετική βάση, το περιθώριο να ενεργούν από κοινού, να λαμβάνουν κοινές στρατηγικές αποφάσεις, να πειραματίζονται με από κοινού προσλήψεις, να σχεδιάζουν κοινά προγράμματα σπουδών ή να συγκεντρώνουν πόρους και ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίας, δεδομένων, εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Κάθε επιλεγμένο πιλοτικό σχέδιο μπορεί να λάβει προϋπολογισμό έως 200.000 ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+ για διάρκεια ενός έτους, κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την άνοιξη του 2023. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και/ή πανεπιστημιακές αρχές, τα σχέδια θα προσφέρουν τεκμηρίωση για τα επόμενα βήματα και θα διατυπώσουν προτάσεις προς την κατεύθυνση ενός πιθανού κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου και νομικού καθεστώτος για τις συμμαχίες σε συμφωνία με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα κράτη μέλη.

Οποιοδήποτε μελλοντικό βήμα δεν θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες εθνικές λύσεις, αλλά θα αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικών λύσεων, σε εθελοντική βάση, για τη διευκόλυνση της βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας, με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας και της θεσμικής αυτονομίας.

Μεταξύ των πιλοτικών σχεδίων που επιλέχθηκαν, βρίσκονται δυο ελληνικά πανεπιστήμια. Το ΑΠΘ με το πρόγραμμα FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) και το ΕΚΠΑ με το πρόγραμμα SMARTT (Screening, mapping, analyzing, recommending, transferring and transforming HE international programmes)

 

Δηλώσεις

Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής:

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι προχωράει με μεγάλα βήματα η υλοποίηση του οράματός μας, η δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού πτυχίου, που αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο του μέλλοντικού Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Με τα σχέδια αυτά, αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα δύο σημαντικά ζητήματα: εξομαλύνουμε περισσότερο από ποτέ τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων· και προσφέρουμε στους φοιτητές απτή προστιθέμενη αξία, όταν μεταβαίνουν από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο. Η συμμετοχή 90 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα λέει όλα: υπάρχει πραγματική επιθυμία σε ολόκληρο τον τομέα όσον αφορά τη σημείωση προόδου. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπορούμε να βοηθήσουμε τη διαδικασία, και προσβλέπω στα αποτελέσματα των σχεδίων. Η ΕΕ θα καταστεί μείζων προορισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας:

Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

«Δοκιμάζουμε το σήμα ευρωπαϊκού πτυχίου και το νομικό καθεστώς για τις συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπισημίων, προωθούμε τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πανεπιστήμια και αναβαθμίζουμε τη διακρατική συνεργασία σε νέα επίπεδα έντασης και πεδίου εφαρμογής. Με χαρά διαπιστώνω ότι 90 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων μεγεθών από όλη την Ευρώπη και πάνω από 20 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα συνεργαστούν με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα επιλεγμένα σχέδια για να διερευνήσει και να εξετάσει, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις εθνικές αρχές, τρόπους διευκόλυνσης της διακρατικής συνεργασίας προς όφελος των φοιτητών της Ευρώπης, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των μελών του προσωπικού τους.»

Μοιραστείτε την είδηση