τα χαμένα τρένα δεν σφυρίζουν ποτέ …

1 Min Read

μια από τις πολλές χαμένες ευκαιρίες στη Δυτική Μακεδονία που θα μπορούσαν να υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές προσπάθειες του τόπου,

είναι αυτή της Ψηφιακής Σύγκλισης /

- Advertisement -

ένας τομέας που ενώ στον υπόλοιπο κόσμο είναι πιλότος, στην περιφέρεια μας είναι ουραγός/

παρά τις μεγάλες διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, 

παρά το αξιόλογο ιστορικό και τις επιδόσεις φορέων στην 1η δεκαετία της Κοινωνίας της Πληροφορίας (2000),

σχετικές δράσεις & πρωτοβουλίες καταγράφονται σπάνια /

χωρίς τεχνογνωσία & έμπειρα στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

με ισχνή σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα,

με ανύπαρκτη καθοδήγηση στο περιφερειακό & τοπικό επίπεδο,

με διακοσμητικούς συνήθως, ρόλους αντιπεριφερειαρχών, αντιδημάρχων και προεδρείων επιμελητηρίων,

ακόμη ένα τρένο χάνεται …

ΚΚ       

Μοιραστείτε την είδηση