Λέξη κλειδί "ασφάλεια"

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Κοζάνης

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη ασφαλιστικής εταιρείας που θα καλύψει την ασφάλιση των μελών του κατά την κυνηγετική περίοδο 2022/2023. Για την παραλαβή της σχετικής προκήρυξης με τους όρους του ασφαλιστικού προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Συλλόγου από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης. Πέμπτη 04.08.2022 έως Δευτέρα 08.08.2022 από ώρα 10:00 έως 14:00 στη διεύθυνση Αραπίτσης47, Κοζάνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461 030477 και