Λέξη κλειδί "αστικά απόβλητα"

«Παγώνει» η ΔΙΑΔΥΜΑ την επιβολή του τέλους ταφής

Περιμένει διευκρινίσεις από το Υπουργείο Δεν εγκρίθηκε, τελικά, από την πρόσφατη γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ η επιβολή του τέλους ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων. Το τέλος, που ορίζεται σε είκοσι ευρώ ανά τόνο, ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 και υπόχρεοι καταβολής του είναι οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η τακτική γενική συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ το Σεπτέμβριο του 2021 είχε ήδη αποφασίσει να μην ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό για