Ετικέτα: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης π. Κοζάνης: Kαθαρισμός των περιαστικών δασών από κλαδιά και καύσιμη ύλη

Ο καθαρισμός των περιαστικών δασών από κλαδιά και καύσιμη ύλη καθώς και

Χρόνος Κοζάνης