Ετικέτα: Ευρωπαϊκά νέα Επιτροπή

Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση ελληνικού προγράμματος στήριξης των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις τροποποιήσεις ελληνικού καθεστώτος ενίσχυσης, μεταξύ άλλων αυξάνοντας

Χρόνος Κοζάνης