Ετικέτα: φορτιστές

Κοινός φορτιστής: λιγότερη ταλαιπωρία για τους καταναλωτές και λιγότερα σκουπίδια

Ένας μόνο φορτιστής για όλες τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές μικρού και μεσαίου

Χρόνος Κοζάνης

Κοινός φορτιστής: το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να μειώσει τα ηλεκτρονικά απόβλητα

  Λιγότερα καλώδια και φορτιστές, όφελος για το περιβάλλον και τους καταναλωτές

Χρόνος Κοζάνης