Ετικέτα: Καθαρές μορφές μετακίνησης

Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τον Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης εναρμονιζόμενος με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των…

Χρόνος Κοζάνης