Λέξη κλειδί "καθαριότητα"

Μισές δουλειές…

“Λαμπίκο” έκαναν την περιοχή του ΟΣΕ τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Κοζάνης, μετά τις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο “Χ” (δείτε εδώ) με σκουπίδια στο μικρό δασάκι στο τέλος της Αριστοτέλους. Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στο φύλλο της 27ης Ιουλίου και την ίδια μέρα ενημερώθηκε και η υπηρεσία καθαριότητας. Ωστόσο λόγω των πανηγυριών στα χωριά γύρω από την Κοζάνη, τα συνεργεία καθαριότητας έπιασαν δουλειά στην περιοχή του ΟΣΕ την Παρασκευή. Από την