Ετικέτα: Κονονισμός

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει νέο κανονισμό κατά της παγκόσμιας αποψίλωσης των δασών

Δασικές εκτάσεις συνολικά μεγαλύτερες από την ΕΕ αποψιλώθηκαν μεταξύ 1990 και 2020,

Χρόνος Κοζάνης