Ετικέτα: Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Η ΔΕΗ εξετάζει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρολεβήτων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για την τηλεθέρμανση Κοζάνης

Ότι η ΔΕΗ εξετάζει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρολεβήτων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου…

Γιάννης Κωσταρέλλας