Ετικέτα: ΟΣΕΤΕΕ

Ο Ανδρέας Στοϊμενίδης Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας “Vision Zero” στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ, Δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ομάδας

Χρόνος Κοζάνης