Ετικέτα: παιχνίδια

Το Κοινοβούλιο απαιτεί αυστηρότερους κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών

Το σχέδιο κανόνων στοχεύει στη μείωση του αριθμού των μη ασφαλών παιχνιδιών

Χρόνος Κοζάνης

Η Επιτροπή ενισχύει ακόμη περισσότερο την προστασία των παιδιών από μη ασφαλή παιχνίδια

Η Επιτροπή πρότεινε την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 κανονισμό σχετικά με την

Χρόνος Κοζάνης