Λέξη κλειδί "ΠΣΕΚ"

Η σύνδεση της επιχείρησης με την ερευνητική διαδικασία ζητούμενο για τη Ζώνη Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας

Τη δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας, τη δεύτερη στη Βόρειο Ελλάδα μετά την Θεσσαλονίκη, εισηγήθηκε ο περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης στο τελευταίο περιφερειακό συμβούλιο. Πρόκειται για μια δομή, ένα περιβάλλον που θα ενσωματώνει όλες τις καινοτόμες εξελίξεις σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και όλους τους τομείς αιχμής ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Σύμφωνα με τον ίδιο η Ζώνη Καινοτομίας θα αποτελέσει «ένα νέο εργαλείο για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτομίας» και