Ετικέτα: Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τον Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης εναρμονιζόμενος με τις εθνικές επιταγές για την προώθηση των

Χρόνος Κοζάνης