Λέξη κλειδί "Στάθης Χιώτης"

Ο λιγνίτης είναι περιβαλλοντικά ηπιότερος σε σύγκριση με το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το σχιστολιθικό

του Ευστάθιου Χιώτη* Επαναλαμβάνεται μονότονα και δογματικά ότι το φυσικό αέριο είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον σε σχέση με το «ρυπογόνο» λιγνίτη γιατί κατά την καύση το αέριο εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα πράγμα που είναι ορθό. Παραγνωρίζεται όμως και υποβαθμίζεται η εκπομπή μεθανίου στο κύκλο έρευνας – παραγωγής – μεταφοράς του αερίου μέχρι τη τελική θέση και αυτό μπορεί να ανατρέψει το πλεονέκτημα των μικρότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,

Ραντεβού με το υδρογόνο του Αιγαίου – ως τότε ο λιγνίτης κέρδη φέρει

Περίληψη Οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που λειτουργούν σήμερα είναι οικονομικότερες με διαφορά από τις μονάδες φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα αυτό θα βελτιωθεί με την επικείμενη λειτουργία της νέας μονάδας Πτολεμαΐδα 5. Σε σχέση με τις παλιότερες, η υπερσύγχρονη αυτή μονάδα θα έχει σημαντικά μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αντίστοιχα μειωμένο «φόρο» εκπομπών, προβλέπεται να αποδίδει 4.300GWh το χρόνο, περισσότερες κατά 43% περίπου, με λιγότερο λιγνίτη κατά 7%.

Η νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα μειώσει σύντομα και αποφασιστικά την ενεργειακή μας εξάρτηση από το φυσικό αέριο

Έχει καλλιεργηθεί στη κοινή γνώμη, με παλινωδίες και κορώνες χωρίς να προκύπτει από κάποια μελέτη, η εντύπωση ότι ο ρόλος του λιγνίτη έχει μηδενιστεί, τη περίοδο μάλιστα που μας είναι πολύτιμος. ΤΩΡΑ χρειαζόμαστε περισσότερο το λιγνίτη και τις υπάρχουσες λειτουργικές επενδύσεις. Έχουμε μπροστά μας μια μεταβατική περίοδο με στροφή των επενδύσεων και της  τεχνολογικής έρευνας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αρχίζει να αποδίδει και τις κάνει οικονομικά συμφέρουσες, όπως συνέβη