Ετικέτα: Στάθης Χιώτης

Τα πλεονεκτήματα του λιγνίτη σήμερα και η βαθμιαία μετάβαση απευθείας σε ΑΠΕ, του Ευστάθιου Χιώτη

Στο άρθρο εξετάζονται δυο αντίθετες προσεγγίσεις στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης στη…

Χρόνος Κοζάνης

Ο λιγνίτης είναι περιβαλλοντικά ηπιότερος σε σύγκριση με το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το σχιστολιθικό

του Ευστάθιου Χιώτη* Επαναλαμβάνεται μονότονα και δογματικά ότι το φυσικό αέριο είναι…

Θένια Βασιλειάδου

Ραντεβού με το υδρογόνο του Αιγαίου – ως τότε ο λιγνίτης κέρδη φέρει

Περίληψη Οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ που λειτουργούν σήμερα είναι οικονομικότερες με…

Θένια Βασιλειάδου