Ετικέτα: STEP

«STEP»: στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας σε στρατηγικούς τομείς

Η πλατφόρμα «STEP» θα ενισχύσει τις ψηφιακές τεχνολογίες, τις τεχνολογίες μηδενικού ισοζυγίου

Χρόνος Κοζάνης