Υπουργείο Οικονομικών: Πάνω από 283 εκατ. ευρώ έχουν για τη στήριξη εργαζομένων, παραγωγών, επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

10 Min Read

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών Φορέων, καθώς και Βουλευτές από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα: «Η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της σε περιφερειακό επίπεδο», στο πλαίσιο κύκλου τηλεδιασκέψεων με εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές κοινωνίες – διαχρονικά, αλλά και ειδικά σήμερα, εν μέσω της πρωτοφανούς δοκιμασίας που βιώνει, και, η πατρίδα μας – στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και προσπαθεί, με άμεσα, στοχευμένα, αποτελεσματικά και κοινωνικά δίκαια μέτρα, να τις στηρίξει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Προς αυτή την κατεύθυνση, επιδιώκει τη διάδραση, την ώσμωση ιδεών και γενικότερα τον εποικοδομητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

- Advertisement -

Υπ’ αυτό το πρίσμα, στη σημερινή τηλεδιάσκεψη, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η τρέχουσα κατάσταση της οικονομίας και οι προοπτικές της, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Παραγωγικών Φορέων ανέπτυξαν στον κ. Σταϊκούρα τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους γύρω από κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας.

Κατά την παρουσίασή του, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η Κυβέρνηση, από την αρχή της θητείας της, αλλά και ειδικότερα κατά τον τελευταίο ταραχώδη χρόνο της υγειονομικής κρίσης, βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες και τις στηρίζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό, μέσα από ένα πλέγμα έγκαιρων, συνεκτικών και αποτελεσματικών μέτρων και παρεμβάσεων. Μέτρα και παρεμβάσεις που εκτείνονται σε πολλά, διαφορετικά πεδία και τομείς, υπερβαίνουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για όλη την οικονομία της χώρας και προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε περιοχής. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα μέτρα συνολικού ύψους άνω των 283 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, υλοποιήθηκαν: 

1ον. Παρεμβάσεις στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει στηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την αρχή της πανδημίας, με μέτρα συνολικού ύψους 279 εκατ. ευρώ, που εξειδικεύονται ως εξής:

 • 145 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν συνολικά, μέσω των έξι κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 383 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με μέσο όρο ενίσχυσης τα 8.844 ευρώ.
 • 11 εκατ. ευρώ έχουν δοθεί μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού στις επιχειρήσεις.
 • 85 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 587 δάνεια, έχουν ήδη εκταμιευθεί μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
 • 38 εκατ. ευρώ έχουν λάβει οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, μέσω της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.

Από τα 279 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν συνολικά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • τα 75 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς,
 • τα 18 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών,
 • τα 151 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και
 • τα 35 εκατ. ευρώ αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

2ον. Παρεμβάσεις στήριξης του αγροτικού τομέα

Με τον πρωτογενή τομέα να αποτελεί, σταθερά, κεντρικό συστατικό πυλώνα της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, στηρίζουμε και ενισχύουμε, στον μέγιστο βαθμό, τους παραγωγούς της χώρας μας. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.  Μεταξύ άλλων, στην Περιφέρεια  Δυτικής Μακεδονίας:

Α. Χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το Προσωρινό Πλαίσιο, ύψους:

 • 769.044 ευρώ στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας.
 • 125 ευρώ στον τομέα παραγωγής ανθέων.
 • 932 ευρώ στον τομέα σπαραγγιών.
 • 218 ευρώ στους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
 • 862.739 ευρώ στους τομείς της α) επιτραπέζιας ελιάς Καλαμών, β) πρώιμου καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελιτζάνες.

Β. Καταβλήθηκαν μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

 • 100 ευρώ στους ελαιοκαλλιεργητές παραγωγής ελαιολάδου.

Γ. Έχουν σχεδιαστεί μέτρα στήριξης στους τομείς:

 • Της εκτροφής χοίρων εντατικής μορφής.
 • Της εκτροφής πτηνών.

Τα μέτρα αυτά είναι στο στάδιο αποστολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.

 

3ον. Παρεμβάσεις στα πεδία των Αποκρατικοποιήσεων και των Επενδύσεων

 • Εγνατία Οδός

Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός παραχώρησης για 35 χρόνια της λειτουργίας και συντήρησης  του δρόμου που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα σύνορα της Τουρκίας (648 χλμ.). Την 1η.4.2021 αναμένονται οι οικονομικές προσφορές.

4ον. Παρεμβάσεις σε λοιπούς τομείς – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τη διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2028. Η δέσμευση αυτή υπηρετεί προτεραιότητες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση ανταγωνιστικών μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαφοροποίηση των περιοχών εξόρυξης λιγνίτη, όπως αυτή της Δυτικής Μακεδονίας.

Για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος, η Κυβέρνηση κατήρτισε και υιοθέτησε, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο – το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) – και προετοιμάζει μείγμα κατάλληλων παρεμβάσεων και μέτρων οικονομικής διαφοροποίησης, με κύρια προτεραιότητα την εξασφάλιση της οικονομικά και κοινωνικά δίκαιης μετάβασης των περιοχών αυτών.

Το ΣΔΑΜ εδράζεται σε 5 πυλώνες (καθαρή ενέργεια, έξυπνη αγροτική παραγωγή, βιώσιμο τουρισμό, βιοτεχνία-βιομηχανία-εμπόριο και τεχνολογία και εκπαίδευση), ενώ έχει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή, καθώς:

 • Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν 000 θέσεις εργασίας υπερκαλύπτοντας τις απώλειες κατά τουλάχιστον 1.400 θέσεις.
 • Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά δεκάδες εκατ. τόνους.
 • Θα υποστηριχθεί η επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, καθώς έχει, ήδη, εκφραστεί ενδιαφέρον για 11 εμβληματικά έργα, που αναμένεται να κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις σε μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή αναμένεται να αγγίξουν τα 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Κυβέρνηση σχεδίασε και θα εφαρμόσει ολοκληρωμένη δέσμη 15  κινήτρων, για τους νέους επενδυτές, τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και τον πληθυσμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία,  μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει επιδότηση μισθολογικού κόστους, φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών κ.ά.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού ύψους άνω των 283 εκατ. ευρώ, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών αποδεικνύουν έμπρακτα ότι, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, στηρίζουν έγκαιρα, μεθοδικά και αποφασιστικά εργαζόμενους, παραγωγούς, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, προκειμένου να βγουν όρθιοι από τη μάχη της υγειονομικής κρίσης και κάθε άλλη δοκιμασία και πρόκληση. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, επιλύουν χρόνια προβλήματα και παθογένειες, προωθούν αποκρατικοποιήσεις και αξιοποιούν, κατά τον βέλτιστο τρόπο, τη δημόσια περιουσία. Και όλα αυτά γίνονται με “πυξίδα” την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας της χώρας, ώστε αυτές να αποτελέσουν ισχυρές ατμομηχανές ανάπτυξης στη μετά-κορονοϊό εποχή».

Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Βαβλιάρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Νικόλαος Λυσσαρίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας, ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γιώργος Δασταμάνης, ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Ιωάννης Κορεντσίδης και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς κ. Κίμων Μηταλίδης, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης και ο Δήμαρχος Εορδαίας κ. Βασίλης Πλακεντάς.

Από την πλευρά των παραγωγικών φορέων, έδωσαν το «παρών», ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής Μακεδονίας κ. Βαγγέλης Πανταζής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Νικόλαος Σαρρής, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας κ. Σάββας Σιαπαλίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Χαράλαμπος Καραταγλίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών κ. Νικόλαος Ράμμος, ο πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριος Κοεμτζόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Στέργιος Κιάνας, ο πρόεδρος Συλλόγου Λογιστών-Φοροτεχνικών Κοζάνης κ. Χάρης Μάρας, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γυμναστηρίων Δυτικής Μακεδονίας κ. Σάκης Λιάκος, ο πρόεδρος Εκπαιδευτών Σχολών Οδηγών Δυτικής Μακεδονίας κ. Κωνσταντίνος Λιούφης, ο πρόεδρος Συλλόγου Εστίασης Καστοριάς κ. Άγγελος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Καφετεριών και Εστίασης Κοζάνης «Ο Ερμής» κ. Ιωάννης Μπασινάς, ο πρόεδρος ΠΑΝΣΕΚΤΕ και Πρόεδρος Σωματείου Καφε-Ψυχαγωγίας Γρεβενών κ. Γρηγόριος Τσαπατσάρης, ο πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Φλώρινας κ. Κωνσταντίνος Βελιάνης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Π.Ε. Κοζάνης κ. Γιώργος Παντελίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Κουρέων-Κομμωτών Κοζάνης κ. Πέτρος Πέμας, ο πρόεδρος της Πρωτοβουλίας «Ελλάδα 2028-Παρατηρητήριο Απολιγνιτοποίησης» κ. Κλεάνθης Ακτενίζογλου και ο Γραμματέας του Συνδέσμου Ξενοδόχων Π.Ε. Καστοριάς κ. Ηλίας Αναστασίου.

Επίσης, στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας των νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.

Μέτρα ενίσχυσης – Δυτική Μακεδονία 190321

Μοιραστείτε την είδηση