Στις 26 Μαρτίου 2016 και περί ώρα 8:45π.μ. έλαβε χώρα αστοχία υλικών στην εσωτερική απόθεση του Ορυχείου Μαυροπηγής στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

Η εξέλιξη του φαινομένου είχε διαγνωσθεί πολύ έγκαιρα από τους τεχνικούς του Ορυχείου και παρακολουθείτο καθημερινά μέσω εγκατάστασης δικτύου σημείων και μέτρησης των μετακινήσεων.

Έτσι πάρθηκαν έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού του Ορυχείου και την αποφυγή υλικών ζημιών στον εξοπλισμό του.

Το ως άνω φαινόμενο δεν επηρέασε και δεν αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγική διαδικασία του Ορυχείου Μαυροπηγής.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page