Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για σύναψη συνεργασιών με διακεκριμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που αποσκοπούν στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γενικότερα, προχώρησε στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Απώτερος στόχος μέσα από αυτή τη συνέργεια των δύο Ιδρυμάτων είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα προσφέρονται από κοινού (joint degrees), με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και η συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, θερινά σχολεία.

Επιπλέον, τα Ιδρύματα θα ενισχυθούν ερευνητικά, μέσω της δικτύωσης εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων, αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής δημοσιευμάτων, δεδομένων και εκπαιδευτικού υλικού, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και με ανταλλαγές διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page