Σε διαβούλευση βρίσκεται το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των υποθηκοφυλακείων της χώρας. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων, Ανασελίτσης και Σιάτιστας και η σύσταση εμμίσθου υποθηκοφυλακείου Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη, στο οποίο θα υπάγονται όλα τα μέχρι σήμερα λειτουργούντα άμισθα υποθηκοφυλακεία.

Ο δικηγορικός σύλλογος Κοζάνης εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην “επιχειρούμενη προσπάθεια αποδόμησης, συρρίκνωσης και κατάλυσης ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης” όπως χαρακτηριστικά αναφέρει “που δε λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των περιοχών και τις συγκοινωνιακές δυσχέρειες που υπάρχουν”.

Μάλιστα ζητά απο την αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο θέμα.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page