Το σκηνικό αφορά σε τρείς κύκλους ομόκεντρους με κέντρο την πυρά. Το πρώτο επίπεδο είναι το κατάστρωμα της πλατείας .

Έτσι επιτυγχάνεται  ο χώρος του φανού να προστατεύεται από τον άνεμο  βελτιώνεται η οπτική των παρακολουθούντων από τα επίπεδα  1ο και 2ο μπορούν οι θεατές του 1ου επίπεδου να συμπήξουν παράλληλο κύκλο χορού.

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page